Menu
Herran pääsiäisenä

122b

Pääsiäisstikiirat, vanha käännös
Nouskoon Jumala, niin hänen vihollisensa hajotetaan! | Nyt on meille pyhitetty pääsiäinen tullut, | uusi, pyhä pääsiäinen, | salainen pääsiäinen, | kaikkein kunniallisin pääsiäinen, | Pääsiäiskaritsa Kristus, Vapahtaja, | viaton Pääsiäiskaritsa, | suuri pääsiäinen, | uskovaisten pääsiäinen, | pääsiäinen, joka on meille paratiisin oven avannut, |
pääsiäinen, | joka kaikki uskovaiset pyhittää.
Niin kuin savu hajoaa, niin sinä hajota heidät! | Nähtyänne näyn | tulkaa, hyvän sanoman tuojanaiset, | ja sanokaa Siionille: | ”Ota meiltä vastaan Kristuksen ylösnousemisen ilosanoma. | Riemuitse, | toimeenpane riemujuhla, Jerusalem, | nähtyäsi Kuninkaan Kristuksen |
ylkänä tulevan ulos haudasta.
Hukkukoot jumalattomat Jumalan kasvojen edessä | mutta vanhurskaat riemuitkoot!| Tultuansa varhain aamulla | Elämänantajan haudalle | yrttejä kantavat naiset |löysivät kivellä istuvan enkelin, | joka julisti heille sanoman:| ”Miksi te etsitte Elävää kuolleitten joukosta? | Miksi itkien haette Turmeltumatonta turmeluksesta? | Menkää | ja ilmoittakaa tämä hänen opetuslapsillensa!”
Tämä on se päivä, jonka Herra teki; | iloitkaamme ja riemuitkaamme tänä päivänä! | Oi ihana pääsiäinen! | Oi pääsiäinen, | Herran pääsiäinen! | Jalo pääsiäisjuhla on meille tullut. |
Oi pääsiäinen! | Syleilkäämme ilosta toinen toistamme. | Oi Pääsiäinen! | Murheesta vapaaksi pääseminen! | Sillä tänään haudasta | aivan kuin jostakin juhlamajasta | tuli ulos kunniansa loistossa Kristus | ja täytti ilolla naiset sanoen heille: | ”Ilmoittakaa tämä apostoleille!”
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle | nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Ylösnousemisen päivä!| Viettäkäämme kirkasta riemujuhlaa | ja syleilkäämme toinen toistamme. | Veljet, | sanokaamme myös vihollisillemmekin: | ”Antakaamme kaikki ylösnousemisen tähden anteeksi | ja näin huutakaamme: |
Kristus nousi kuolleista,| kuo­lemalla kuole­man voitti | ja hau­doissa ole­ville elämän antoi.”