Menu
Ehtoollisen edellä

126

Pyhän Basileios Suuren rukous

Herra, minä tiedän, että tulen kelvottomasti osalliseksi sinun puhtaasta ruumiistasi ja kalliista verestäsi. Tiedän olevani syyllinen ja syöväni ja juovani itselleni tuomion, koska en käsitä sinun, Kristuksen, minun Jumalani, ruumiiseen ja vereen osallistumisen suuruutta. Mutta luottaen sinun laupeuteesi tulen luoksesi, sillä olet sano­nut: ”Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä.” Armahda minua, Herra. Älä saata minua, syntistä, häpeään vaan kohtele minua lau­pi­aasti. Tulkoot pyhät lahjat minulle parannukseksi, puhdistukseksi, valistukseksi, varjelukseksi, pelastukseksi sekä sielun ja ruumiin pyhitykseksi. Karkottakoot ne minusta turhan haaveilun ja pahat teot. Poistakoot ne paho­laisen vaikutuksen, joka ajatusten kautta pääsee toimimaan jäsenissäni. Tulkoot pyhät lah­jat minulle uskallukseksi ja rakkaudeksi si­nuun, elämän parannukseksi ja vahvistukseksi, hyveiden enenemiseksi ja täydellisyydeksi, käskyjesi täyttämiseksi, Pyhän Hengen osallisuudeksi, matkaevääksi iankaikkiseen elä­mään ja otolliseksi vastaukseksi pelättävän tuo­mio­istuimesi edessä; mutta älkööt tulko minulle syytteeksi älköötkä tuomioksi.