Menu
Pyhissä toimituksissa

140

Kiitetty olet sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. | Pyhien joukko löysi elämän lähteen ja paratiisin oven – | jospa mi­näkin löytäisin katumuksen kautta sen tien. | Minä olen kadonnut lammas. | Kutsu minut jälleen tykösi ja pelasta minut.
Kiitetty olet sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. | Oi pyhät marttyyrit, | jotka olette Jumalan Karitsasta saarnanneet | ja niin kuin lampaat olette itsekin teurastetut | ja muut­taneet vanhenemattomaan, ikuiseen elä­mään,| hartaasti rukoilkaa, | että hän armos­sansa meidät syntiveloistamme päästäisi.
Kiitetty olet sinä, Herra, | opeta minulle käs­kysi. | Te, jotka olette vaeltaneet ah­das­ta vaivan tietä | ja ristin ottaneet elämän­kuor­maksenne ja minua uskolla seuranneet, | tul­kaa, nauttikaa siitä voittopalkinnosta, jonka minä olen teille valmistanut, | ja ottakaa vas­taan taivaalliset voittoseppeleet.
Kiitetty olet sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. | Minä olen sanomattoman kunniasi kuva, |
vaikka kannankin synnintekojeni haa­voja. | Ole, oi Herra, laupias luoduillesi| ja puhdista minut armollasi. | Anna minulle toi­vot­tu isänmaa | ja tee minut taas paratiisin asuk­kaak­si.
Kiitetty olet sinä, Herra, | opeta minulle käskysi. | Sinä, joka muinoin olet minut olemat­tomuudesta luonut | ja jumalallisen kuvasi kunniaan saattanut | ja käskyn rikkomisesta palauttanut maahan, | josta minä otettu olin,| jälleen korota minut muotosi mukaan| enti­seen kauneuteen.
Kiitetty olet sinä, Herra, | opeta minulle käs­kysi. | Anna, oi Jumala, lepo palvelijoillesi | ja saata heidät paratiisiin, | jossa pyhien jou­kot ja vanhurskaat | loistavat niin kuin täh­det. | Saata, oi Herra, lepoon nukkuneet pal­ve­lijasi | ottamatta lukuun mitään heidän syn­neistänsä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Veisatkaamme hurskaasti ylistystä | yhden Jumalan kolminaiselle Valkeudelle ja huutakaamme: | ”Pyhä olet sinä, iankaikkinen Isä, | ynnä kanssasi yhtä aluton Poika | ja ju­ma­lallinen Henki.” | Valista meidät, jotka us­kol­­la sinua palvelemme, | ja ikuisesta tulesta meidät tempaa pois.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Iloitse, oi kunnioitettava, | joka olet synnyttänyt lihaan tulleen Jumalan kaikille pelastukseksi. | Sinun kauttasi on ihmissuku saavuttanut autuuden. | Salli meidänkin si­nun kauttasi saavuttaa paratiisi, | oi puhdas, siu­nat­tu Jumalansynnyttäjä.
Halleluja, halleluja, halleluja. | Kunnia olkoon sinulle, Jumala. (Kolmesti)