Menu
Pyhissä toimituksissa

141

Saata, oi Vapahtaja, sinun palvelijasi lepoon vanhurskasten joukkoon| ja ota heidät asumaan sinun majoihisi, | niin kuin siitä on kirjoitettu. | Hyvyytesi tähden älä ota lukuun heidän erehdyksiänsä, | joihin he ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan, | tietäen tai tietämättään joutuneet, | oi ihmisiä rakastava.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Oi Kristus Jumala, | jo­ka koitit maailmalle Neitseestä | ja teit mei­dät hänen kauttansa valkeu-
den lapsiksi, | armahda meitä.