Menu
Opetuksen siunaaminen

26

Opetuksen edellä

Herra, viisauteen ohjaaja, | ymmärryksen antaja, | mielettömien kasvattaja ja köyhien puolustaja, | vahvista sy­dämeni ja tee se ymmärtäväiseksi. | Sinä, Isän Sa­na, anna minulle sanoja! | Katso, mi­nä en estä huuliani huutamasta sinulle: | ”Armollinen, ar­mah­da minua, langennutta.”
6. säv.