Menu
Ehtoopalveluksessa

29

Autuas se mies, joka ei vaella ju­ma­lattomain neuvossa. | Halleluja, hal­leluja, halleluja!
Sillä Herra tuntee van­hurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. | Hal­leluja, halleluja, halleluja!
Pal­velkaa Her­raa pelvolla ja iloitkaa hänen edessänsä vavistuksella. | Halleluja, halleluja, halleluja!
Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.| Halleluja, halleluja, halleluja!
Nouse, Herra! Pelasta minut, minun Ju­ma­lani! | Halleluja, halleluja, halleluja!
Her­rassa on pelastus. Sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi. | Halleluja, halleluja, hal­leluja!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Py­häl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Halleluja, halleluja, hal­leluja!
Halleluja, halleluja, halleluja! Kunnia olkoon sinulle, Jumala! | Halleluja, halleluja, halleluja! Kunnia olkoon sinulle, Jumala! | Halleluja, halleluja, halleluja! Kunnia olkoon sinulle, Jumala!