Menu
Ehtoopalveluksessa

31

Ehtooveisu

Oi Jeesus Kristus, | sinä pyhän kunnian, iankaikkisen taivaallisen Isän, | pyhän autuaan, | ihana Valkeus. | Elettyämme auringon laskuun, nähtyämme illan koiton | me veisaten ylistämme Jumalaa, | Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. | Jumalan Poika, Elämänantaja, | kohtuullista on, että sinulle kaikkina aikoina hartain äänin ylistystä veisataan. | Sen tähden maailma sinua ylistää.