Menu
Ehtoopalveluksessa

34

Vanhurskaan Simeonin rukous

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka lois­taa kansallesi Israelille.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda mei­tä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Val­tias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tu­­le ja paranna heikkoutemme sinun nimesi täh­den.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, ar­mahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitet­ty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valta­kuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja an­na meille anteeksi velkamme, niin kuin me­kin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta.

Pappi: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt, aina ja ian­kaikkisesti. Aamen.