Menu
Aamupalveluksessa

39

Monet himot minua | hamasta minun nuo­ruudestani ahdistavat, | mutta si­nä itse puolestani seiso | ja pelasta minut, mi­nun Vapahtajani! | Te, jotka Siionia vihaatte, | teidät Herra saattaa häpeään. | Niin kuin ruo­ho tulessa, | niin tekin kuihdutte. | Kunnia ol­koon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle | nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Pyhä Henki tekee eläväksi jokaisen sielun | ja puhtaudella hänet korottaa, | ja Kolminaisuus hänet kirkastaa pyhällä salaisuudella.