Menu
Aamupalveluksessa

40

Nähtyämme Kristuksen ylösnouse­mi­sen | kumartakaamme pyhää Her­raa Jeesusta, | ainoaa synnitöntä. | Sinun ris­til­le­si me kumarramme, oi Kristus, | ja sinun py­hää ylösnousemistasi veisuilla ylistämme,| sillä sinä olet meidän Jumalamme. | Paitsi sinua emme toista tunne, | sinun nimeäsi avuk­si huudamme. | Tulkaa, kaikki uskovaiset, | kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen py­hää ylösnousemista, | sillä katso, ristin kaut­ta tuli ilo kaikkeen maailmaan. | Kiittäen ai­na Herraa | me veisuilla ylistämme hänen ylös­nousemistansa, | sillä kärsittyänsä meidän edes­tämme ristin vaivat | hän kuolemallansa kuoleman kukisti.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle! | Apostolien rukouksien tähden, | Armollinen, puhdista meidät | monista syn­neistämme.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Ju­ma­lan­synnyttäjän rukouksien täh­den, | Ar­mol­­li­nen, puhdista meidät | monista syn­­neis­tämme.
Armahda minua, Jumala, | sinun suuresta armostasi. | Pyyhi pois minun syntini | sinun suuresta laupeudestasi.
Jeesus nousi ylös haudasta, | niin kuin hän sen edeltä ilmoitti, | ja antoi meille ian­kaikkisen elämän | sekä teki meille suuren lau­peuden.
6. säv.