Menu
Aamupalveluksessa

42

Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa. | Ylistäkää Herraa taivaista, | ylistäkää häntä korkeuksissa. | Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.
Ylistäkää häntä, kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sotajoukkonsa. | Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.