Menu
Aamupalveluksessa

43

Suuri ylistysveisu

Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa | ja maassa rauha | ja ihmisillä hyvä tahto. | Me kiitämme sinua, me ylistämme sinua,| kumarramme sinua, kunnioitamme sinua, | kiitosta kannamme sinulle sinun suu­ren kunniasi tähden.
Herra, Kuningas, taivaallinen Jumala, Isä, Kaikkivaltias. | Herra, ainokainen Poika Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. | Herra, Jumala, Jumalan Karitsa, Isän Poika, | joka otat pois maailman synnin, armahda meitä. | Sinä, joka maail­man synnit otat pois, | ota vastaan meidän ru­kouksemme! | Sinä, joka Isän oikealla puolella istut, armahda meitä! | Sillä sinä olet ainoa pyhä, | sinä olet ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Aamen.
Joka päivä minä ylistän sinua ja kiitän sinun nimeäsi iäti ja iankaikkisesti. | Suo, Her­ra, että me tämän päivän syntiä tekemättä viet­täisimme! | Kiitetty olet sinä, Herra, meidän isäimme Jumala, | sekä kiitetty ja ylistetty on sinun nimesi iankaikkisesti. Aamen.
Olkoon sinun laupeutesi, Herra, meidän päällämme, niin kuin me sinuun uskallamme. | Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minua käs­kyjäsi tuntemaan. | Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minua käskyjäsi tuntemaan. | Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minua käskyjäsi tun­temaan.
Herra, sinä olet meidän turvamme suvusta sukuun! | Minä sanoin: Herra, armahda minua, | pa­ranna minun sieluni, sillä minä olen syntiä teh­nyt sinua vastaan. | Herra, sinun puoleesi minä käännyn, opeta minua sinun tahtoasi täyttämään, | sillä sinä olet minun Jumalani, sillä sinussa on elämän lähde; | sinun val­keu­dessasi me valkeuden näemme. | Jatka lau­peuttasi niille, jotka sinut tuntevat!
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä! | Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä! | Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Pyhä Kuolematon, armahda meitä! | Pyhä Ju­mala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, ar­mah­­da meitä!