Menu
Liturgiassa

49

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Jumalan ainokainen, kuolematon Poika ja Sana, | joka meidän pelastuksemme täh­­den olet tahtonut lihaksi tulla | pyhästä Juma­lan­synnyttäjästä, ainaisesta Neitseestä Mariasta, |
muuttumatta ihmiseksi tullut, | myös ris­tiin naulittu | ja kuolemallasi kuoleman rikki pol­kenut, |yksi Pyhästä Kolminaisuudesta | ja Isän ja Pyhän Hengen kanssa kunnioitettava Kristus Jumala, pelasta meidät.