Menu
Liturgiassa

52

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. | Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda mei­tä. | Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuole­maton, armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Pyhä Kuolematon, armahda meitä. | Pyhä Jumala, py­hä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda mei­tä.