Menu
Liturgiassa

54

Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, | yksi­olen­nollista ja jakaantumatonta Kolmi­nai­suutta.