Menu
Liturgiassa

62

Siunattu on hän, joka tulee Herran ni­messä. | Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille.