Menu
Liturgiassa

65

Täyttyköön suumme sinun kiittä­mi­­­ses­­­tä­si, Herra, | että veisuilla ylis­täi­sim­­me sinun kunniaasi, | kun olet teh­nyt mei­­­dät otollisiksi tulemaan | sinun py­hien, ju­ma­­lal­­li­­sien, kuolemattomien | ja eläväk­si­ teke­vien salaisuuksiesi osallisuuteen. | Säi­ly­tä meidät sinun pyhyydessäsi, | että koko päi­vän oppisimme sinun totuuttasi. | Halleluja, hal­leluja, halleluja.