Menu
Sunnuntaipäivien troparit ja ko...

71

Veisatkaamme, uskovat, ylis­tystä Sanalle, | joka on Isän ja Hengen tavoin aluton ja iankaikkinen | ja on pelastuksemme tähden syntynyt Neitseestä. | Kumartukaamme hänen edessään, | sillä hän on vapaasta tahdostaan noussut ristille | ja kärsinyt kuo­leman | ja kunniakkaal­la ylös­nousemisellaan on kuolleet he­rättä­nyt.
Tropari, 5. säv.

Oi Vapahtajani Kristus, | sinä laskeuduit aina tuonelaan asti meitä auttamaan | ja kaikkivaltiaana mursit sen portit. | Luojana sinä nostit kuolleet ylös mukanasi, | kuoleman pistimen katkaisit | ja Aadamin, oi ihmisiä rakastava, kirouksesta vapautit. | Sen tähden me kaikki rukoilemme sinua: | ”Pelasta meidät, oi Herra.”
Kontakki, 5. säv.