Menu
Arkipäivien troparit ja kontaki...

75

Maanantai, enkelien muisto

Taivaallisten voimien johtajat, | tei­tä me kelvottomat anom­me: | ”Suojelkaa rukouksillanne meitä| ja kätkekää meidät aineettoman kunnian­ne siipi­en
alle!” | Varjelkaa meitä, kun me hartaasti lankeamme eteenne ja anomme: | ”Päästäkää vaaroista meidät,| oi ylhäisten voimien pää­miehet.”
Tropari, 4. säv.

Taivaallisten voimien johtajat, | jumalallisen kun­­nian palvelijat, | enkelten päämiehet | ja ih­mis­ten ohjaajat. | Rukoilkaa meille kaikkea sitä, mikä on meille hyödyksi, ja suurta armoa, | te ruumiit­tomien voimien johtajat.
Kontakki, 4. säv.