Menu
Arkipäivien troparit ja kontaki...

76

Tiistai, Johannes Kastajan muisto

Vanhurskaan muistoa ylistyksillä vie­tetään, | mutta sinul­le, oi Edelläkävijä, on kylliksi Herran todistus, | sillä sinä totisesti osoittauduit profeetoista kunnioitetuimmaksi | tultuasi arvolliseksi kastamaan virrassa hänet, josta olet saarnannut. | Sen tähden taisteltuasi totuuden puolesta hamaan kuole­maan asti |
sinä iloiten julistit myös tuonelassa oleville lihassa ilmestynyttä Jumalaa, | joka ottaa pois maail­man synnin ja antaa meille suuren armon.
Tropari, 2. säv.

Jumalan profeetta ja armon edelläkävijä, | me löydetty­ämme maasta sinun pääsi ikään kuin pyhän ruusun saamme aina parannuksia, | ja niin sinä jälleen saarnaat maail­massa synninkatumusta.
Kontakki, 2. säv.