Menu
Arkipäivien troparit ja kontaki...

78

Torstai, Pyhien apostolien ja pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän muisto

Apostolien tropari

Oi pyhät apostolit, | rukoilkaa armol­lista Ju­malaa | että hän antaisi | rikkomusten anteeksiannon meidän sie­luillemme.
3. säv.

Pyhän Nikolaoksen tropari

Uskon ohjeeksi, lempeyden esiku­vaksi | ja itsehillinnän opet­ta­jaksi asiain totuus osoitti sinut laumallesi. | Sen tähden olet sinä saavuttanut nöyryydessäsi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi rikkau­den.| Rukoile, oi isä esipaimen Nikolaos, | Kris­tusta Jumalaamme | pelastamaan mei­dän sielum­me.
4. säv.

Apostolien kontakki

Horjumattomat saarnaajat, Jumalan julistajat,| opetus­lapsistasi etevimmät olet sinä, Herra, tehnyt osallisiksi hyvyyksistäsi ja antanut heille levon. | Heidän työnsä ja kuolemansa | ovat olleet otollisempia sinulle kuin polttouhrit, | oi ainoa sydäntentuntija.
2. säv.

Pyhän Nikolaoksen kontakki

Oi pyhä, sinä olit Myrrassa | oikeana pyhän pal­veluksen toimittajana, | sillä täyttäen Kristuksen evankeliumin käskyt | sinä, oi pyhitetty isä, panit henkesi alttiiksi kansasi edestä | ja pelastit viattomat kuolemasta. | Sen tähden sinusta tulikin pyhä | Jumalan armon salai­suuksien suurena palvelijana.
3. säv.