Menu
Juhlapäivien veisuja

91

Kristuksen syntymä 25.12.

Kristus syntyy, kiittäkää! | Kristus tai­vaasta vastaanottakaa! | Kristus maan päällä, yletkää korkeuteen! | Veisatkoon Her­ral­le koko maa, | ja ihmiset riemuiten ylistäkööt häntä, | sillä hän on kunnioitettu!
1. kanonin 1. veisun irmossi, 1. säv.

Sinun syntymästäsi, Kristus, meidän Jumalamme, | koitti maailmalle tie­don valkeus, | sillä siitä tähtien palvelijat | täh­den kautta oppivat kumartamaan sinua, | vanhurskauden Aurinkoa, | ja tuntemaan si­­nut, Koiton, korkeudesta. | Herra, kunnia ol­koon sinulle.
Tropari, 4. säv.

Tänä päivänä Neitsyt Yliolennollisen syn­nyttää |
ja maa tarjoaa luolan lä­hes­­­tymättömälle. | Enkelit paimenten kans­sa ylistystä veisaavat. | Tietäjät tähden mu­ka­­na vaeltavat, | sillä meidän tähtemme | on syn­tynyt lapsukainen, | iankaikkinen Juma­la.
Kontakki, 3. säv.