Menu

Olet kategoriassa ‘Aamupalveluksessa’

36

Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille.| Siunattu on hän, joka tulee Herran ni­meen. (tai: …joka tulee Herran nimessä.)

37

Kiittäkää Herran nimeä, kiittäkää, Herran palvelijat! | Halleluja, halleluja, hal­­le­luja! | Kiitetty on Herra Siionista, joka Jeru­­sa­lemissa asuu. | Halleluja, halleluja, halleluja! | Ylistäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen laupeutensa pysyy iankaikkisesti. | Halleluja, hal­leluja, halleluja! | Ylistäkää taivasten Ju­ma­laa, sillä hänen laupeutensa pysyy iankaik­kisesti. | Halleluja, halleluja, halleluja!

38

Kiitetty olet sinä, Herra. | Opeta minulle käskysi. | Enkelein joukko ihmetellen katseli, | kuinka sinä, oi Vapahtaja, | jouduit kuol­leitten joukkoon ja kuoleman voiman kui­ten­kin kukistit | sekä kanssasi Aadamin ylös­ he­rätit | ja helvetistä kaikki ihmiset vapahdit.
Kiitetty olet sinä, Herra. | Opeta minul­le käskysi. | Miksi te naiset, te Kris­tuk­sen ope­tuslapset, | mirhavoiteeseen valitus­kyy­ne­lei­tänne sekoitatte? | Säteilevä enkeli ilmoit­ti haudasta mirhantuojille: | ”Katsokaa hautaa ja ymmärtäkää, | että Vapahtaja on noussut ylös haudasta.”
Kiitetty olet sinä, Herra. | Opeta minulle käs­kysi. | Mirhantuojat, naiset itkien juoksivat| sangen varhain sinun haudallesi, | mutta enkeli ilmestyi heille ja sanoi: | ”Ohi on mennyt itkun aika. | Älkää itkekö | vaan viekää apostoleille ylösnousemisen sanoma.”
Kiitetty olet sinä, Herra. | Opeta minulle käskysi. | Mirhantuojat kantaen mirhavoiteita| tulivat sinun haudallesi, oi Vapahtaja, ja itkivät, | mutta enkeli sanoi heille: | ”Miksi te elävää kuolleitten joukosta haette, | sillä hän, ollen Jumala, nousi ylös haudasta?”
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle. | Kumartakaamme Isää | ja hä­nen Poikaansa ja Pyhää Henkeä, | Pyhää Kol­minaisuutta yhdessä olennossa, | huutaen se­ra­fien kanssa: | ”Pyhä, pyhä, pyhä olet si­nä, Her­ra.”
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Oi Neitsyt! | Sinä Elämänantajan synnyttämisen kautta | päästit Aadamin vapaaksi synnistä | ja Eevan murheen iloksi käänsit,| mutta sinusta lihaksi tullut Jumalihminen| saattoi elämään ne, jotka olivat elämästä langenneet pois.
Halleluja, halleluja, halleluja! | Kunnia ol­koon sinulle, Jumala! | Halleluja, halleluja, hal­leluja! | Kunnia ol­koon sinulle, Jumala! | Hal­leluja, halleluja, halleluja! | Kunnia ol­koon si­nulle, Jumala!
5. säv.

39

Monet himot minua | hamasta minun nuo­ruudestani ahdistavat, | mutta si­nä itse puolestani seiso | ja pelasta minut, mi­nun Vapahtajani! | Te, jotka Siionia vihaatte, | teidät Herra saattaa häpeään. | Niin kuin ruo­ho tulessa, | niin tekin kuihdutte. | Kunnia ol­koon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle | nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Pyhä Henki tekee eläväksi jokaisen sielun | ja puhtaudella hänet korottaa, | ja Kolminaisuus hänet kirkastaa pyhällä salaisuudella.

40

Nähtyämme Kristuksen ylösnouse­mi­sen | kumartakaamme pyhää Her­raa Jeesusta, | ainoaa synnitöntä. | Sinun ris­til­le­si me kumarramme, oi Kristus, | ja sinun py­hää ylösnousemistasi veisuilla ylistämme,| sillä sinä olet meidän Jumalamme. | Paitsi sinua emme toista tunne, | sinun nimeäsi avuk­si huudamme. | Tulkaa, kaikki uskovaiset, | kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen py­hää ylösnousemista, | sillä katso, ristin kaut­ta tuli ilo kaikkeen maailmaan. | Kiittäen ai­na Herraa | me veisuilla ylistämme hänen ylös­nousemistansa, | sillä kärsittyänsä meidän edes­tämme ristin vaivat | hän kuolemallansa kuoleman kukisti.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle! | Apostolien rukouksien tähden, | Armollinen, puhdista meidät | monista syn­neistämme.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Ju­ma­lan­synnyttäjän rukouksien täh­den, | Ar­mol­­li­nen, puhdista meidät | monista syn­­neis­tämme.
Armahda minua, Jumala, | sinun suuresta armostasi. | Pyyhi pois minun syntini | sinun suuresta laupeudestasi.
Jeesus nousi ylös haudasta, | niin kuin hän sen edeltä ilmoitti, | ja antoi meille ian­kaikkisen elämän | sekä teki meille suuren lau­peuden.
6. säv.

41

Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi

Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, | ja minun henkeni riemuitsee Juma­lasta, Vapahtajastani.
Kertosäe: Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi | ja serafeja ver­rattomasti jalompi, | sinua, puhdas Neit­syt, Sanan synnyttäjä, | sinua, totinen Juma­lan­synnyttäjä.
Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. | Katso, tästedes kaikki suku­polvet ylistävät minua autuaaksi.
Kertosäe: Me ylistämme…
Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä, | ja hänen lau­peu­tensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.
Kertosäe: Me ylistämme…
Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan;| hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään.
Kertosäe: Me ylistämme…
Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. | Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähet­tä­nyt tyhjinä pois.
Kertosäe: Me ylistämme…
Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Is­raelin | muistaaksensa laupeuttaan Abra­hamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaik­kisesti, niin kuin hän on meidän isillemme pu­hunut.
Kertosäe: Me ylistämme…

42

Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa. | Ylistäkää Herraa taivaista, | ylistäkää häntä korkeuksissa. | Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.
Ylistäkää häntä, kaikki hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki hänen sotajoukkonsa. | Sinulle, Jumala, sopii ylistystä veisata.

43

Suuri ylistysveisu

Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa | ja maassa rauha | ja ihmisillä hyvä tahto. | Me kiitämme sinua, me ylistämme sinua,| kumarramme sinua, kunnioitamme sinua, | kiitosta kannamme sinulle sinun suu­ren kunniasi tähden.
Herra, Kuningas, taivaallinen Jumala, Isä, Kaikkivaltias. | Herra, ainokainen Poika Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. | Herra, Jumala, Jumalan Karitsa, Isän Poika, | joka otat pois maailman synnin, armahda meitä. | Sinä, joka maail­man synnit otat pois, | ota vastaan meidän ru­kouksemme! | Sinä, joka Isän oikealla puolella istut, armahda meitä! | Sillä sinä olet ainoa pyhä, | sinä olet ainoa Herra, Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi. Aamen.
Joka päivä minä ylistän sinua ja kiitän sinun nimeäsi iäti ja iankaikkisesti. | Suo, Her­ra, että me tämän päivän syntiä tekemättä viet­täisimme! | Kiitetty olet sinä, Herra, meidän isäimme Jumala, | sekä kiitetty ja ylistetty on sinun nimesi iankaikkisesti. Aamen.
Olkoon sinun laupeutesi, Herra, meidän päällämme, niin kuin me sinuun uskallamme. | Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minua käs­kyjäsi tuntemaan. | Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minua käskyjäsi tuntemaan. | Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minua käskyjäsi tun­temaan.
Herra, sinä olet meidän turvamme suvusta sukuun! | Minä sanoin: Herra, armahda minua, | pa­ranna minun sieluni, sillä minä olen syntiä teh­nyt sinua vastaan. | Herra, sinun puoleesi minä käännyn, opeta minua sinun tahtoasi täyttämään, | sillä sinä olet minun Jumalani, sillä sinussa on elämän lähde; | sinun val­keu­dessasi me valkeuden näemme. | Jatka lau­peuttasi niille, jotka sinut tuntevat!
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä! | Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä! | Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Pyhä Kuolematon, armahda meitä! | Pyhä Ju­mala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, ar­mah­­da meitä!

44

Vahvista, Jumala, pyhää oikeata us­koa sekä oikeauskoisia kristittyjä iäti ja iankaikkisesti.

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kun­nioitettavampi ja serafeja verrattomasti ja­lom­pi. | Sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, sinua, totinen Jumalansynnyttäjä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengel­le nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, ar­mah­da. Siu­­naa.

45

Anna, Herra, pitkä ikä | meidän isäl­lem­­me pyhimmälle patriarkalle (nimi),| korkeasti pyhitetylle isällemme Karjalan ja koko Suomen arkkipiispalle (nimi),| korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin metropoliitalle (nimi), / korkeasti pyhitetylle isällemme Ou­lun metropoliitalle (nimi),| korkeasti siu­natulle Joensuun piispalle (nimi), | tämän pyhän temppelin veljille | ja kaikille seurakuntamme jäsenille | sekä kaikille (oikeauskoisille) kristityille.