Menu

Olet kategoriassa ‘Akatistoshymni Jumalansynnyttäjälle’

147 – AKATISTOSHYMNI KAIKKEINPYHIMMÄLLE JUMALANSYNNYTTÄJÄLLE

Tropari

Pitäen salaisesti mielessään saamansa teh­tävän | enkeli ilmestyi pyhässä innossa puhtaalle neitseelle Joosefin huoneessa lau­suen: | ”Hän, joka alastulemisessaan taivuttaa taivaat, | sijoittuu olemustaan muuttamatta täydellisesti sinuun. | Nähden hänet or­jan muodon ottaneena helmassasi minä hämmästyksellä huudan sinulle: | ”Iloit­se, mor­­sian, aviota tuntematon.”

8. säv.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hen­gel­le nyt, aina ja iankaikkisesti.

148

1. kontakki
Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | voitolliselle so­ta­joukkojen johtajalle, | me, sinun palvelija­si, vaaroista päästyämme | kiitokseksi veisaam­me voittovirren. | Pelasta meidät kaikista vaaroista, | sillä sinulla on voima voittamaton, | et­tä huutaisimme sinulle: | ”Iloitse, morsian, avio­ta tuntematon.”

8. säv.

1. iikossi
Ylienkeli lähetettiin taivaasta tuomaan ilosanomaa Jumalansynnyttäjälle ja nähdessään sinun, oi Herra, ruumiillistuvan hän hämmästyi ja tervehti Neitsyttä ruumiittomien olentojen äänellä:
”Iloitse, sinä, jonka kautta ilo koittaa; | iloitse, sillä sinun kauttasi kirous poistuu. | Iloitse, langenneen Aadamin pelastukseen kutsuja; | iloitse, Eevan murheenkyynelistä vapauttaja.
Iloitse, korkeus, jonne ihmisajatus ei yllä; |
iloitse, syvyys, jota enkelkatsekaan ei tavoita. | Iloitse, sillä sinä olet Kuninkaan istuin; | iloitse, sillä sinä kannat kaikkeuden kantajaa.
Iloitse, auringonnousun kointähti; | iloitse, lihaksitulleen Jumalan Äiti. | Iloitse, sinä, jonka kautta luomakunta uudistuu; | iloitse, sinä, jonka kautta Luoja tulee lapsukaiseksi.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon!”

149

2. kontakki

Tietäen itsensä puhtaaksi pyhä Neit­syt sanoo pelotta Gabrielille: ”Sie­lul­leni on työlästä hyväksyä neitseellisen synnyttämisen outoa sanomaa, jonka tuot lausuen: Halleluja!”

2. iikossi
Tahtoen käsittää käsittämättömän Neitsyt sa­noi sanantuojalle: Kerro minulle, kuinka voi neit­syt­äidistä syntyä poika? Enkeli vastasi hä­nelle pelvolla lausuen:
”Iloitse, Kolminaisuuden pyhän, salaisen päätöksen toteuttaja; | iloitse, hiljaisuutta kaipaavien usko. | Iloitse, Kristuksen ihmeitten alku; | iloitse, hänen opetuksensa täyttymys.
Iloitse, Jumalan taivaasta kulkema porras; |
iloitse, ihmiset taivaaseen saattava silta. | Iloitse, enkelten hämmästelemä ihme; | iloitse, pahojen henkien surema haavoittaja.
Iloitse, Valkeuden selittämättömästi synnyttänyt; | iloitse, salaisuutesi kaikilta kätkenyt. | Iloitse, sinä, joka ylität viisaiden tiedon; | iloitse, sinä, joka valistat uskovain mielen.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon.”

150

3. kontakki
Korkeimman voima varjosi aviota tuntematto­man Neitseen, joka on ihana pelto kaikille, jotka tahtovat viljellä pelastustaan veisaten: ”Halleluja!”

3. iikossi
Jumalan valitsema Neitsyt kiiruhti Elisabetin luo, jonka lapsi kuullessaan Neitseen tervehdyksen hypähti ilosta äitinsä kohdussa ja niin lauloi Jumalansynnyttäjälle:
”Iloitse, kuihtumattoman vesan kasvattanut viinipuu; | iloitse, puhtaan hedelmän tuottanut maa. | Iloitse, sinä, jossa kasvaa ihmisrakkauden viljelijä; | iloitse, sinä, joka synnytät elämämme istuttajan.
Iloitse, laupeuden runsasta satoa kasvava pelto; | iloitse, loppumatonta armoa tarjoava pöytä. | Iloitse, sillä sinä kasvatat paratiisin kukkaniityn; | iloitse, sillä sinä valmistat sieluillemme turvapaikan.
Iloitse, esirukouksen otollinen suitsutus; | iloitse, koko maailman armahdus. | Iloitse, Jumalan hyvä tahto kuolevaista kohtaan; | iloitse, kuolevaisten uskallus Jumalan edessä.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon!”

151

4. kontakki

Harkitsevainen Joosef epäilysten­sä myrs­kys­­sä hämmentyi tietäes­sään sinut koske­mat­to­maksi ja luuli sinua petetyksi. Mut­ta saadessaan tietää kaiken olevan Pyhästä Hen­ges­tä hän lausui: ”Hallelu­ja!”

4. iikossi
Paimenet kuulivat enkelten laulaen ylistävän Kris­tuksen syntymää, ja kiiruhtaessaan ikään kuin paimenen luo he kohtasivat hänet Maria-äidissä laiduntaneena viattomana Karitsana ja veisasivat Marialle:
”Iloitse, Karitsan ja Paimenen Äiti; | iloitse, järjellisten lampaiden tarha. | Iloitse, näkymättömäin vihollisten karkottaja; | iloitse, paratiisin porttien avaaja.
Iloitse, sillä kaikki taivaassa riemuitsee maan kanssa; | iloitse, sillä kaikki maan päällä oleva karkeloi taivaan kanssa. | Iloitse, apostolien vaikenematon suu; | iloitse, hyvin kilvoitelleitten voittamaton rohkeus.
Iloitse, uskon vahva perustus; | iloitse, armon kirkas tuntemus. | Iloitse, sinä, jonka kautta tuonela riisuttiin; | iloitse, sinä, jonka kautta meidät kunniaan puettiin.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon!”

152

5. kontakki

Nähdessään Jumalan ohjaaman tähden tie­täjät seurasivat sen valoa, ja se lyhtynään he etsivät väkevää Ruhtinasta. Saavuttuaan Saavuttamattoman luo he iloitsivat veisaten hänel­le: ”Halleluja!”

5. iikossi
Kaldealaiset näkivät Neitseen käsivarrella hä­net, joka kädellään on luonut ihmisen. Vaikka Hän olikin ottanut orjan muodon, he ymmärsivät hänet Valtiaaksi ja riensivät lahjoin häntä palvelemaan ja lausumaan Siunatulle:
”Iloitse, laskemattoman tähden Äiti; | iloitse, salaisen päivän koitto. | Iloitse, sinä, joka olet sammuttanut petoksen pätsin; | iloitse, sinä, joka valaiset Kolminaisuuden pyhitetyt palvelijat.
Iloitse, sinä, joka kukistat julman hirmuvaltiaan; | iloitse, sinä, joka näytät meille ihmisiä rakastavan Herran, Kristuksen. | Iloitse, sinä, joka olet päästänyt epäjumalten palvonnasta; |
iloitse, sinä, joka olet nostanut meidät synnin loasta.
Iloitse, sinä, joka lakkautit tulen kumartamisen; | iloitse, sinä, joka hillitset himojen liekin. |
Iloitse, uskovien puhtauteen ohjaaja; | iloitse, kaikkien sukupolvien ilo.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon.”

153

6. kontakki

Toteuttaen ennustukset sinusta tietäjät palasivat Babyloniin ja Ju­ma­lan hengessä saarnasivat sinusta, Kristuksesta, kaikille, mutta jättivät turhanpuhuja Herodeksen, joka ei ymmärtänyt veisata: ”Hal­leluja!”

6. iikossi
Vapahtaja, loistaessasi Egyptissä totuuden valoa sinä karkotit valheen pimeyden, sil­lä voimaasi kestämättä sen epäjumalat ku­kis­tui­vat ja niistä vapautuneet huusivat Juma­lansynnyttäjälle:
”Iloitse, ihmisten oikeaan johdattaja; | iloitse, pahojen henkien kukistaja. | Iloitse, sinä, joka poljit maahan petoksen harhan; | iloitse, epäjumalten kavaluuden paljastaja.
Iloitse, meri, joka hukutit henkisen faraon; |
iloitse, kallio, joka juotit elämää janoavat. |
Iloitse, pimeydessä olevia ohjaava tulipatsas; |
iloitse, pilveä laajempi maailman suoja.
Iloitse, mannaa seurannut ruoka; | iloitse, pyhän ihanuuden palvelija. | Iloitse, sinä, luvattu maa; | iloitse, sinä, hunajan ja maidon virta.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon!”

154

7. kontakki

Simeonin valmistautuessa muutta­maan tästä petollisesta ajasta si­nut annettiin lapsukaisena hänelle, mutta hän tunsi sinussa täydellisen Jumalan. Sen tähden hän hämmästyi sanomatonta viisauttasi veisaten: ”Halleluja!”

7. iikossi
Ilmestyessään Luoja näytti meille, omille luo­duilleen, kokonaan uuden, siemenettä versoneen luomuksen. Hän varjeli Neitseen kos­kemattomana, jotta me nähdessämme tämän ihmeen veisaten ylistäisimme Jumalansynnyttäjää:
”Iloitse, katoamattomuuden kukka; | iloitse, itsehillinnän kruunu. | Iloitse, sinä, ylösnousemuksen esikuvana loistava; | iloitse, sinä, enkelten elämään opastava.
Iloitse, jalohedelmien puu, joka uskovia ravitsee; | iloitse, suloinen siimespuu, joka monia suojaa. | Iloitse, sinä, joka itsessäsi kannoit eksyneitten opastajan; | iloitse, sinä, joka synnytit vankien vapauttajan.
Iloitse, vanhurskaan Tuomarin lepytys; | iloitse, monien rikkomusten armahdus. | Iloitse, alastomia rohkaiseva puku; | iloitse, kaikki pyyteet voittava rakkaus.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon!”

155

8. kontakki

Nähtyämme oudon synnytyksen kart­ta­kaam­me maailmaa ja suun­natkaamme mielemme taivaaseen, sillä tämän tähden Jumala ilmes­tyi nöyränä ihmisenä maan päälle tah­toen saattaa korkeuteen ne, jotka hänelle veisaavat: ”Halleluja!”

8. iikossi
Kuvaamaton Sana oli täydellisesti alhaalla ole­vien keskellä silti ylhäällä olevia jättämättä, sillä jumalallinen alaslaskeutuminen ei ollut paikallista siirtymistä vaan syntymistä Jumalan valitsemasta Neitseestä, joka kuuli:
”Iloitse, äärettömän Jumalan sija; | iloitse, kunniakkaan salaisuuden ovi. | Iloitse, uskottomien epäilemä sanoma; | iloitse, uskovien varma kerskaus.
Iloitse, sinä, joka kannoit kerubi-istuimella olevaa; | iloitse, sinä, serafien saattama loistava asumus. | Iloitse, sinä, jossa vastakohdat yhtyvät; | iloitse, sinä, jossa neitsyys ja äitiys kohtaavat.
Iloitse, sinä, jonka kautta lainrikkomus mitätöitiin; | iloitse, sinä, jonka kautta paratiisi avattiin. | Iloitse, Kristuksen valtakunnan avain; | iloitse, iankaikkisten hyvyyksien toivo.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon!”

156

9. kontakki

Kaikki enkelvoimat hämmästyivät li­hak­si­tule­misesi suurta tapahtumaa, sillä he näkivät lä­hes­tymättömän Jumalan kaikille lähes­tyttä­vänä ihmisenä, joka asui meidän keskellämme ja jolle kaikki suurella äänel­lä veisaavat: ”Hallelu­ja!”

9. iikossi
Jumalansynnyttäjä, me näemme moni­sa­nai­set puheentaitajat kalojen lailla mykkinä edessäsi, sillä he eivät osaa sanoa, miten saatoit neit­seenä pysyen synnyttää. Mutta me tätä salai­suutta ihmetellen huudamme uskossa:
”Iloitse, Jumalan viisauden vastaanottaja; |
iloitse, hänen kaitselmuksensa aarreaitta. |
Iloitse, sinä, joka osoitit viisaat ymmärtämättömiksi; | iloitse, sinä, joka todistit sanantaitajat mielettömiksi.
Iloitse, sillä viekkaat väittelijät ovat typertyneet; | iloitse, sillä tarujen sepittäjät ovat menehtyneet. | Iloitse, sinä, joka hajotat ateenalaisten valheet; | iloitse, sinä, joka täytät kalastajain pyydykset.
Iloitse, sinä, joka vedät tietämättömyyden syvyydestä; | iloitse, sinä, joka annat monille tiedon valkeuden. | Iloitse, pelastusta kaipaavien laiva;| iloitse, maailman alusten satama.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon.”