Menu

Olet kategoriassa ‘Akatistoshymni Jumalansynnyttäjälle’

157

10. kontakki

Kaiken Valtias tuli lupauksensa mukaan maailmaan tahtoen pelastaa sen ja kaiken Kaitsijana kuitenkin ilmestyi meidän tähtemme ihmisenä kutsuen samankaltaisella sitä, mikä on samankaltaista, ja hän Jumalana kuulee, kun veisaamme: ”Halleluja!”

10. iikossi
Jumalansynnyttäjä Neitsyt, sinä olet neitseit­ten ja kaikkien luoksesi kiiruhtavain suo­ja­muuri, sillä sellaiseksi teki sinut, oi Puhdas, taivaan ja maan Luoja asuessaan olemuksessasi ja opettaen meidät kaikki laulamaan sinulle:
”Iloitse, kunniakas neitsyyden pylväs; | iloitse, pelastuksen portti. | Iloitse, hengellisen uudelleenluomisen alku; | iloitse, jumalallisen hyvyyden jakaja.
Iloitse, sillä sinä uudestisynnytit meidät, synnissä syntyneet; | iloitse, sillä sinä kirkastit mielettömien järjen. | Iloitse, sinä, joka kukistit sydämen turmelijan; | iloitse, sinä, joka synnytit puhtauden kylväjän.
Iloitse, sinä, koskemattomuuden avion häähuone; | iloitse sinä, joka yhdistät uskovat Herran kanssa. | Iloitse, neitseitten viisas kasvattaja; |iloitse, pyhien sielujen morsiusneito.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon!”

158

11. kontakki

Jokainen veisu jää vajavaiseksi pyr­kiessään kuvaamaan laupeutesi ko­ko runsautta, oi pyhä Kuningas, sillä vaikka kantaisimme sinulle yhtä monta laulua kuin on hiekanjyviä, eivät ne olisi mitään sen rinnalla, mitä sinä olet antanut meille, jotka veisaam­me: ”Halleluja!”

11. iikossi
Me näemme pyhän Neitsyen valoisana lamp­pu­na, joka ilmestyi pimeydessä oleville, sillä ot­taen vastaan aineettoman valon hän ohjaa kaikki Jumalan tuntemiseen ja valaisee mielen aamun valkeudella. Näin veisaten häntä kunnioittakaamme:

”Iloitse, hengellisen auringon säde; | iloitse,
häviämättömän valkeuden kajastus. | Iloitse, sielua kirkastava salama; | iloitse, viholliset lyövä ukkonen.
Iloitse, sillä sinusta koittaa kirkkaana loistava Valkeus; | iloitse, sillä sinusta virtaa vuolas joki. | Iloitse, kastemaljan esikuva; | iloitse, synnin saastan poistaja.
Iloitse, vesikulho, jossa omatunto puhdistetaan; | iloitse, malja, joka tarjoaa riemua. | Iloitse, Kristuksen hyvä tuoksu; | iloitse, salatun runsauden elämä.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon!”

159

12. kontakki

Tahtoen suoda anteeksiannon mui­nai­sista veloista kaikkien ihmisten velasta Vapauttaja tuli itse armosta etääntyneiden luo, ja revit­tyään rikki velkakirjan hän kuulee kaik­kien veisaavan: ”Halleluja!”

12. iikossi
Ylistäessämme synnyttämääsi me kaikki vei­suin kiitämme sinua, Jumalansynnyttäjää, elä­vää temppeliä, sillä asuttuaan sinussa Herra, joka pitää kaiken kädessään, pyhitti sinut, teki kunniakkaaksi ja opetti kaikkia veisaamaan sinulle:

”Iloitse, Jumalan ja Sanan maja; | iloitse, pyhiä korkeampi pyhä. | Iloitse, Hengen kultaama arkki; | iloitse, elämän loppumaton aarre.
Iloitse, hurskaitten hallitsijain kallis kruunu; |
iloitse, hurskaitten sielunpaimenten kunniallinen kerskaus. | Iloitse, Kirkon sortumaton torni; | iloitse, valtakunnan kukistumaton muuri.
Iloitse, sinä, jonka kautta kohotetaan voitonmerkki; | iloitse, sinä, jonka kautta vihamiehet kukistuvat. | Iloitse, ruumiini parannus; | iloitse, sieluni pelastus.
Iloitse, morsian, aviota tuntematon!”

160

13. kontakki

Oi puhtahin Äiti, oi puhtahin Äiti, kaik­kia pyhiä pyhemmän Sanan synnyttäjä! Ota vastaan nyt kantamamme ylistys ja päästä kaikista vaaroista ja tulevista vaivoista meidät, jotka sinun tähtesi veisaamme: ”Halleluja, halleluja, halleluja.”

Tämä kontakki lauletaan kolmesti. Sitten lue­­­taan uudestaan 1. iikossi ja 1. kontakki sekä seu­raavat rukoukset tai toinen niistä.

161

1. rukous

Oi kaikkein pyhin Valtiatar, puhtain Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Herrani ja Jumalani Jee­suk­sen Kristuksen Äiti. Minä lankean eteesi ja rukoilen sinua, kuninkaalli­nen Äiti: Ota rukoukseni vastaan ja kanna se kunin­gasten Kuninkaan ja kaikkien Herran, sinun Poikasi ja meidän Jumalamme eteen. Ano anteeksianto kaikille synneilleni. Auta minua tekemään parannus elämässäni. Ja lähtiessäni tästä elämästä älä salli pahojen voimien pidättää minua vaan hartailla rukouksillasi avaa minulle Jumalan valtakunnan ovet, että siellä, ylhäisessä Jerusalemissa, nauttisin paratiisin ravintoa, riemua ja kuvaamatonta kauneutta sekä jumalallisen kolminaisuusvalon kirkkautta ja enkelilaulun ihanuutta. Tee minut kaiken tämän ilon ja kunnian perilliseksi kaikkien pyhien yhteydessä, sillä kaikkivoimallisen Kuninkaan Äitinä sinulle on kaikki mahdollista. Tässä ajassa ja erikoisesti tällä hetkellä kuule minua, kaikkein pyhin Valtiatar, kun minä edessäsi seison, ja ota vastaan ru­kousveisuni, jonka sinulle kannan.

162

2. rukous

Puhtahin, korkein Valtiatar, Jumalan­syn­nyttäjä, jolle kaikki hyvä on mah­­dol­­lis­ta! Ota vastaan meiltä, kelvotto­mil­ta palvelijoiltasi, tämä lahja, joka yksin sinulle kel­paa! Sinä sukupolvien joukosta olet valittu taivaan ja maan luontokappaleita korkeammaksi. Sinun kauttasi voimien Herra oli kanssamme, ja sinun kauttasi me opimme tunte­maan Jumalan Pojan ja saamme osallistua hänen pyhim­mästä ruumiistaan ja puhtaimmasta veres­tään. Sen tähden autuas olet sinä sukupolvien joukossa. Älä lakkaa rukoilemasta meidän, kelvottomain palvelijain, puolesta, että vapautuisimme kaikista kiusauksista ja pahan hengen vaikutuksesta. Pyhien ru­kouksiesi kautta salli meidän tuomitsemattomasti vaeltaa elämämme loppuun asti niin, et­tä pelastettuina sinun puolustuksellasi ja avullasi kantaisimme kaikesta ylistystä, kiitos­ta, kunnioitusta ja palvelusta kolmiyhteisel­le Jumalalle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.