Menu

Olet kategoriassa ‘Alkurukoukset’

1

Pyhien isiemme esirukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, ar­mahda meitä. Aamen.2

2

Taivaallinen Kuningas, | Lohduttaja, to­tuu­den Henki, | joka paikassa oleva ja kaikki täyt­­tävä, | hyvyyden lähde | ja elämän antaja,| tule ja asu meissä | ja puhdista mei­dät kai­kesta synnin pahuudesta | sekä pelasta, oi Hy­vä, meidän sielumme.

6. säv.

3

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuo­le­ma­ton, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolema­ton, armahda meitä.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda mei­tä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tu­le ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, ar­mah­da.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hen­gelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

4

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhi­tet­ty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun val­ta­kuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meil­le tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta.

Pappi: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.