Menu

Olet kategoriassa ‘Arkipäivien troparit ja kontakit’

75

Maanantai, enkelien muisto

Taivaallisten voimien johtajat, | tei­tä me kelvottomat anom­me: | ”Suojelkaa rukouksillanne meitä| ja kätkekää meidät aineettoman kunnian­ne siipi­en
alle!” | Varjelkaa meitä, kun me hartaasti lankeamme eteenne ja anomme: | ”Päästäkää vaaroista meidät,| oi ylhäisten voimien pää­miehet.”
Tropari, 4. säv.

Taivaallisten voimien johtajat, | jumalallisen kun­­nian palvelijat, | enkelten päämiehet | ja ih­mis­ten ohjaajat. | Rukoilkaa meille kaikkea sitä, mikä on meille hyödyksi, ja suurta armoa, | te ruumiit­tomien voimien johtajat.
Kontakki, 4. säv.

76

Tiistai, Johannes Kastajan muisto

Vanhurskaan muistoa ylistyksillä vie­tetään, | mutta sinul­le, oi Edelläkävijä, on kylliksi Herran todistus, | sillä sinä totisesti osoittauduit profeetoista kunnioitetuimmaksi | tultuasi arvolliseksi kastamaan virrassa hänet, josta olet saarnannut. | Sen tähden taisteltuasi totuuden puolesta hamaan kuole­maan asti |
sinä iloiten julistit myös tuonelassa oleville lihassa ilmestynyttä Jumalaa, | joka ottaa pois maail­man synnin ja antaa meille suuren armon.
Tropari, 2. säv.

Jumalan profeetta ja armon edelläkävijä, | me löydetty­ämme maasta sinun pääsi ikään kuin pyhän ruusun saamme aina parannuksia, | ja niin sinä jälleen saarnaat maail­massa synninkatumusta.
Kontakki, 2. säv.

77

Keskiviikko, Pyhän ristin ja Jumalansynnyttäjän muisto

Pelasta, Herra, sinun kansasi | ja siu­naa sinun perintöäsi. | Anna kirkollesi voitto vihollisista | ja suo­jele ristilläsi sinun valtakuntaasi.
Tropari, 1. säv.

Oi Kristus Jumala, | joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, | anna laupeutesi lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi. | Ilahduta voimallasi sen hallitus­ta suomalla sille avuk­si rauhan ase, | lannistamaton voitonmerkki.
Kontakki, 4. säv.

78

Torstai, Pyhien apostolien ja pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän muisto

Apostolien tropari

Oi pyhät apostolit, | rukoilkaa armol­lista Ju­malaa | että hän antaisi | rikkomusten anteeksiannon meidän sie­luillemme.
3. säv.

Pyhän Nikolaoksen tropari

Uskon ohjeeksi, lempeyden esiku­vaksi | ja itsehillinnän opet­ta­jaksi asiain totuus osoitti sinut laumallesi. | Sen tähden olet sinä saavuttanut nöyryydessäsi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi rikkau­den.| Rukoile, oi isä esipaimen Nikolaos, | Kris­tusta Jumalaamme | pelastamaan mei­dän sielum­me.
4. säv.

Apostolien kontakki

Horjumattomat saarnaajat, Jumalan julistajat,| opetus­lapsistasi etevimmät olet sinä, Herra, tehnyt osallisiksi hyvyyksistäsi ja antanut heille levon. | Heidän työnsä ja kuolemansa | ovat olleet otollisempia sinulle kuin polttouhrit, | oi ainoa sydäntentuntija.
2. säv.

Pyhän Nikolaoksen kontakki

Oi pyhä, sinä olit Myrrassa | oikeana pyhän pal­veluksen toimittajana, | sillä täyttäen Kristuksen evankeliumin käskyt | sinä, oi pyhitetty isä, panit henkesi alttiiksi kansasi edestä | ja pelastit viattomat kuolemasta. | Sen tähden sinusta tulikin pyhä | Jumalan armon salai­suuksien suurena palvelijana.
3. säv.

79

Perjantai, Kristuksen kärsimysten muisto

Pelasta, Herra, sinun kansasi | ja siu­naa sinun perintöäsi. | Anna kirkollesi voitto vihollisista | ja suo­jele ristilläsi sinun valtakuntaasi.
Tropari, 1. säv.

Oi Kristus Jumala, | joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, | anna laupeutesi lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi. | Ilahduta voimallasi sen hallitus­ta suomalla sille avuk­si rauhan ase, | lannistamaton voitonmerkki.
Kontakki, 4. säv.

80

Lauantai, Kaikkien pyhien ja vainajien muisto

Kaikkien pyhien tropari

Apostolit, marttyyrit ja profeetat, | esipaimenet, pyhittä­jät ja vanhurskaat, | jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet | ja uskon säilyttäneet | ja joilla on uskallus Vapah­tajan edessä, | teitä me pyydämme rukoilemaan, | että hän, Hyvä, pelastaisi sielumme.
2. säv.

Vainajien tropari

Oi ainoa Luoja, joka viisautesi syvyydellä kaikki ihmis­rakkauden mukaan toimitat | ja annat kaikille sen, mitä he tarvitsevat, | sinä, oi Herra, saata lepoon palvelijaisi sielut, | sillä sinuun he ovat toivonsa panneet, | meidän Luojaamme, Tekijäämme ja Jumalaamme.
8. säv.

Kaikkien pyhien kontakki

Luonnon esikoisina luomakunnan Istuttajalle | maailma tuo sinul­le, oi Herra, uhriksi jumalan­kan­tajat marttyyrit. | Heidän ja Juma­lansynnyt­täjän esirukouksien tähden | varjele syvässä rauhassa kirkkoasi, oi ylen armollinen.
8. säv.

Vainajien kontakki

Saata, oi Kristus, | sinun palvelijaisi sielut lepoon | pyhien joukkoon, | missä ei ole kipua, ei surua | eikä huokauksia | vaan on loppuma­ton elämä.
Erityinen säv.