Menu

Olet kategoriassa ‘Ehtoollisen edellä’

124

Pyhän Simeon Metafrastiksen rukous

Ainoa puhdas, viaton Herra, sinä olet säälivästä ja sanoin kuvaamattomasta ihmisrakkaudestasi ottanut kantaaksesi koko ihmisluontomme Neitseen puhtaas­ta verestä, sillä hän on synnyttänyt sinut ihmeellisesti, Pyhän Hengen kautta, iankaikkisen Isän hyvästä tahdosta. Kristus Jeesus, joka otit vastaan ihmisluonnon ja eläväksi tekevät ja pelastavat kärsimykset – ristin, naulanhaavat, keihäänpiston ja kuoleman – kuoleta ruumiistani sielua turmelevat mielihalut. Sinä, joka haudassa ollessasi olet kukistanut tuo­nelan valtakunnan, hautaa hyviin ajatuksiin mi­nun pahat aikeeni ja hajota pahuuden henget. Sinä, joka elämää kantavalla ylösnousemuksellasi olet kolmantena päivänä herättä­nyt langenneen esi-isämme, herätä minut, syntiin vajonnut, ja anna minulle oikea katumuksen mieli. Sinä, joka kunniakkaalla taivaaseen astumisellasi olet jumaloittanut omaksumasi ihmisluonnon ja korottanut sen kunniaistuimelle Isän oikealle puolelle, suo minulle pyhien salaisuuksien osallisuuden kautta pelastettujen osa sinun oikealla puolellasi. Sinä, joka Lohduttajahengen lähettämisellä olet pyhit­tänyt opetuslapsesi kallisarvoisiksi astioiksi, valmista minuunkin sija hänen tulla. Sinä, joka olet tuleva tuomitsemaan oikeudenmukaisesti maailman, salli minunkin tulla vas­taan sinua, Tuomariani ja Luojaani, kun saavut pilvissä kaikkien pyhiesi kanssa, jotta sanoin ja veisuin lakkaamatta ylistäisin sinua sekä alu­tonta Isääsi ja pyhintä, hyvää ja eläväksi te­kevää Henkeäsi nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

125

Pyhän Johannes Damaskolaisen rukous

Valtias Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, jolla yksin on valta antaa anteeksi ihmisten synnit, sinä hyvä ja ihmisiä rakastava. Älä ota lukuun syntejäni, jotka olen tehnyt tietäen ja tietämättäni. Tee minut kelvolliseksi tuomiotta osallistumaan jumalallisiin, kunniakkaisiin, puhtai­siin ja eläväksi tekeviin salaisuuksiisi, etteivät ne tulisi minulle piinaksi ja rangaistukseksi eivätkä uudeksi synniksi vaan puhdistukseksi, py­hi­tykseksi, tulevan elämän ja valtakunnan pantiksi, suojamuuriksi, avuksi, vastustajain kukistamiseksi ja lukemattomien synnintekojen poistamiseksi. Sillä sinä olet armon, laupeuden ja rakkauden Jumala, ja me kunniaa kannamme sinulle sekä Isälle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

126

Pyhän Basileios Suuren rukous

Herra, minä tiedän, että tulen kelvottomasti osalliseksi sinun puhtaasta ruumiistasi ja kalliista verestäsi. Tiedän olevani syyllinen ja syöväni ja juovani itselleni tuomion, koska en käsitä sinun, Kristuksen, minun Jumalani, ruumiiseen ja vereen osallistumisen suuruutta. Mutta luottaen sinun laupeuteesi tulen luoksesi, sillä olet sano­nut: ”Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä.” Armahda minua, Herra. Älä saata minua, syntistä, häpeään vaan kohtele minua lau­pi­aasti. Tulkoot pyhät lahjat minulle parannukseksi, puhdistukseksi, valistukseksi, varjelukseksi, pelastukseksi sekä sielun ja ruumiin pyhitykseksi. Karkottakoot ne minusta turhan haaveilun ja pahat teot. Poistakoot ne paho­laisen vaikutuksen, joka ajatusten kautta pääsee toimimaan jäsenissäni. Tulkoot pyhät lah­jat minulle uskallukseksi ja rakkaudeksi si­nuun, elämän parannukseksi ja vahvistukseksi, hyveiden enenemiseksi ja täydellisyydeksi, käskyjesi täyttämiseksi, Pyhän Hengen osallisuudeksi, matkaevääksi iankaikkiseen elä­mään ja otolliseksi vastaukseksi pelättävän tuo­mio­istuimesi edessä; mutta älkööt tulko minulle syytteeksi älköötkä tuomioksi.

127

Pyhän Johannes Krysostomoksen rukous

Jumala, vapahda, pelasta ja päästä mi­nut synninteoistani, joilla olen rikkonut sinua vastaan. Jos olen tehnyt pahaa teoilla, sanoilla, ajatuksilla, vapaasta tahdostani tai tahtomattani, ymmärtäen tai ymmärtämättäni, niin sinä, hyvä ja ihmisiä rakastava Herra, anna minulle kaikki anteeksi. Puhtaimman Äitisi ja sinua palvelevien henkien, pyhien voimien sekä kaikkien maailman alusta asti sinua kelvollisesti palvelleiden pyhien ihmisten esiru­kouksien tähden suo minun tuomiota saamatta ottaa vastaan sinun pyhä ja puhdas ruumiisi sekä kallis veresi sieluni ja ruumiini parannukseksi ja pahojen ajatusteni poistamiseksi, sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta ja voima ja kunnia nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

128

Pyhän Johannes Krysostomoksen rukous

Valtias Herra, en minä ole sen arvoi­nen, että tulisit sieluni katon alle, mutta koska sinä, ihmisiä rakastava, tahdot asua minussa, uskallan lähestyä sinua. Sinä käs­ket minun avata ovet, jotka olet itse tehnyt, ja sinä astut niistä sisään, koska olet ihmi­siä rakastava Herra. Sinä astut sisään ja valai­set pimentyneet ajatukseni. Uskon, että astut sieluuni, sillä sinä et ajanut luotasi syntistä naista, joka itkien tuli tykösi, et hylännyt katuvaa publikaania, et torjunut ryöväriä, joka tunsi valtakuntasi, etkä parannuksen tehnyttä vai­noa­jaakaan jättänyt entiselleen vaan kaikki katuen luoksesi tulleet olet ottanut ystäviesi joukkoon, sinä ainoa kiitetty, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.