Menu

Olet kategoriassa ‘Ehtoollisen jälkeen’

129

Basileios Suuren rukous

Kiitän sinua, Herra, minun Jumala­ni, ettet ole hylännyt minua syntis­tä vaan olet tehnyt minut otolliseksi osallistumaan pyhiin salaisuuksiisi. Kiitän sinua, että olet tehnyt minut, kelvottoman, kelvolliseksi vastaanottamaan puhtaat, taivaalliset lahjasi. Ihmisiä rakastava Herra, joka olet meidän tähtemme kuollut ja noussut ylös sekä lahjoittanut meille hyvyydeksi, sielun ja ruumiin pyhitykseksi nämä pelättävät ja eläväksi teke­vät salaisuudet, suo niiden tulla minulle sieluni ja ruumiini parannukseksi, joka ainoan vastus­tajan karkottamiseksi, sydämeni silmien valistamiseksi, sieluni voimien rauhoittamiseksi, lujaksi uskoksi, vilpittömäksi rakkaudeksi, vii­sauden täydentämiseksi, käskyjesi pitämiseksi, jumalallisen armosi lisääntymiseksi ja valtakuntasi saavuttamiseksi. Suo, että minä nii­den varjelemana eläisin pyhyydessäsi ja aina muistaisin armoasi enkä koskaan eläisi itsel­leni vaan sinulle, Herrallemme ja hyväntekijällemme, ja niin lähdettyäni iankaikkisen elämän toivossa tästä elämästä pääsisin ikuiseen le­poon, jossa juhlavierasten riemu on lakkaama­ton ja kasvojesi sanomatonta kauneutta näke­vien ihastus on loppumaton, sillä sinä, Kristus Jumalamme, olet sinua rakastavien totinen toivo ja sanomaton ilo ja sinulle ylistystä veisaavat kaikki luodut iankaikkisesti.

130

Basileios Suuren rukous

Herra Kristus, Jumala, iankaikkisten aikain Kuningas ja kaikkien Luoja. Kii­tän sinua kaikesta hyvästä, mitä olet minulle antanut, sekä osallisuudesta puhtaimpiin ja eläväksi tekeviin salaisuuksiisi. Rukoilen sinua, oi hyvä ja ihmisiä rakastava: Varjele minua kattosi alla, siipiesi suojassa, ja anna minun puhtain omintunnoin aina viimeiseen hengenvetooni asti kelvollisesti osallistua pyhiin lahjoihisi syntieni anteeksi saamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Sillä sinä olet elämän leipä, pyhityksen lähde ja hyvyyden antaja, ja sinulle sekä Pyhälle Hengelle me kunniaa kannamme nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

131

Herra Jeesus Kristus, meidän Juma­lamme, tuottakoon sinun pyhä ruu­miisi minulle iankaikkisen elämän ja sinun kallis veresi syntien anteeksiannon ja tulkoon tämä pyhä ehtoollinen minulle riemuksi, terveydeksi ja iloksi. Suo, että myös pelättävässä toisessa tulemisessasi minä, syntinen, puhtaimman Äitisi ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden olisin kelvollinen seisomaan sinun kunniasi oikealla puolella.