Menu

Olet kategoriassa ‘Ehtoopalveluksessa’

28

Alkupsalmi, psalmi 104

Kiitä, sieluni, Herraa! | Kiitetty olet sinä, Herra! | Herra, minun Jumalani, sinä olet ihmeellisesti suuri. | Kiitetty olet sinä, Her­ra! | Kunniaan ja suureen kauneuteen olet sinä puettu. | Herra, ihmeelliset ovat tekosi! | Sinä olet kaikki taitavasti luonut. | Kunnia olkoon sinulle, Herra, joka kaikki olet luonut!

29

Autuas se mies, joka ei vaella ju­ma­lattomain neuvossa. | Halleluja, hal­leluja, halleluja!
Sillä Herra tuntee van­hurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. | Hal­leluja, halleluja, halleluja!
Pal­velkaa Her­raa pelvolla ja iloitkaa hänen edessänsä vavistuksella. | Halleluja, halleluja, halleluja!
Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.| Halleluja, halleluja, halleluja!
Nouse, Herra! Pelasta minut, minun Ju­ma­lani! | Halleluja, halleluja, halleluja!
Her­rassa on pelastus. Sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi. | Halleluja, halleluja, hal­leluja!
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Py­häl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Halleluja, halleluja, hal­leluja!
Halleluja, halleluja, halleluja! Kunnia olkoon sinulle, Jumala! | Halleluja, halleluja, halleluja! Kunnia olkoon sinulle, Jumala! | Halleluja, halleluja, halleluja! Kunnia olkoon sinulle, Jumala!

30

Herra, minä huudan sinua, kuule minua! | Kuule minua, oi Herra. |Herra, minä huudan sinua, kuule minua. |Ota korviisi mi­nun ääneni, | kun minä sinua huudan. | Kuule minua, oi Herra.
Nouskoon minun rukoukseni | niin kuin suit­sutussavu sinun kasvojesi eteen, |minun kätteni ylennys olkoon sinulle ehtoouhri. | Kuule minua, oi Herra.

31

Ehtooveisu

Oi Jeesus Kristus, | sinä pyhän kunnian, iankaikkisen taivaallisen Isän, | pyhän autuaan, | ihana Valkeus. | Elettyämme auringon laskuun, nähtyämme illan koiton | me veisaten ylistämme Jumalaa, | Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. | Jumalan Poika, Elämänantaja, | kohtuullista on, että sinulle kaikkina aikoina hartain äänin ylistystä veisataan. | Sen tähden maailma sinua ylistää.

32

Viikonpäivien prokiimenit

Lauantai-iltana, 6. säv.
Herra on kuningas. | Hän on pukenut itsensä korkeudella.

Sunnuntai-iltana, 8. säv.
Kiittäkää Herraa, | kaikki te Herran palvelijat.

Maanantai-iltana, 4. säv.
Herra kuulee, | kun minä häntä huudan.

Tiistai-iltana, 1. säv.
Sula hyvyys ja laupeus | seuraavat minua kai­ken elinaikani.

Keskiviikkoiltana, 5. säv.
Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, | aja mi­nun asiani väkevyydelläsi.

Torstai-iltana, 6. säv.
Apu minulle tulee Herralta, | joka on tehnyt tai­vaan ja maan.

Perjantai-iltana, 7. säv.
Jumala, sinä olet minun turvani, | sinun laupeu­tesi käy minun edelläni.

33

Suo, Herra, että me tämän illan syntiä tekemättä viettäisimme. Siunattu olet sinä, meidän isiemme Juma­la, sekä kiitetty ja ylistetty on sinun nimesi ian­kaikkisesti. Aa­men.
Herra, ole meille laupias, kun me turvau­dumme sinuun. Kiitetty olet sinä, Herra, opeta minulle käs­kysi. Kiitetty olet sinä, Valtias, tee minut sinun käskyjäsi ymmärtäväksi. Kiitetty olet sinä, Pyhä, valista minua käskyilläsi.
Herra, sinun laupeutesi pysyy iankaik­kisesti. Älä kättesi töitä hylkää. Sinulle on tu­le­va kiitos, sinulle ylistysveisut. Sinulle on myös kunnia tuleva, Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt , ai­na ja iankaikkisesti. Aamen.

34

Vanhurskaan Simeonin rukous

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka lois­taa kansallesi Israelille.
Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda mei­tä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Val­tias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tu­­le ja paranna heikkoutemme sinun nimesi täh­den.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, ar­mahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitet­ty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valta­kuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja an­na meille anteeksi velkamme, niin kuin me­kin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta.

Pappi: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt, aina ja ian­kaikkisesti. Aamen.

35

Iloitse, Jumalan Äiti, Neitsyt, armoitettu Maria! | Herra on sinun kanssasi. | Siunattu olet sinä naisten joukossa, | ja siunattu on sinun kohtusi hedelmä, | sillä sinä olet synnyttänyt sielujemme pelastajan.
4. säv.