Menu

Olet kategoriassa ‘Juhlapäivien veisuja’

81

Kirkkovuoden alku 1.9.

Oi kaikkien luotujen Luoja, | sinun val­las­sasi ovat aikakaudet ja ai­ka. | Siunaa, oi Herra, hyvyydelläsi tämän­kin vuoden kierto,| var­jele rauhassa maa­tam­me ja kansaamme| ja pelasta meidät Jumalan­syn­nyt­täjän esiru­kouksien tähden.
Tropari, 2. säv.

Korkeuksissa asuva Kristus Kuningas, | kaikkien näkyväisten ja näkymättömien Luoja ja Rakentaja, | sinä olet luonut päivän ja yön, aikakaudet ja ajan. | Siunaa nyt alkavan vuoden kierto | ja varjele ja suojaa rauhassa maatamme ja kansaamme, oi ylen armollinen.
Kontakki, 2. säv.

82

Profeetta Sakarias ja vanhurskas Elisabet 5.9.

Pappeuden kaunistamana sinä, viisas Sakarias, | kannoit Jumalan lain mukaisia otollisia kokonaisuhreja. | Valoksi ja salaisten asiain näkijäksi sinä tulit omaten itsessäsi ilmeiset armon tunnusmerkit. | Tultuasi Jumalan temppelissä miekalla surmatuksi | rukoile, Kristuksen profeetta, Edelläkävijän kanssa pelastusta sieluillemme.
Tropari, 4. säv.

Tänään Sakarias, profeetta | ja Korkeimman pappi, | Herran Edelläkävijän isä, | tarjoaa meille oman muistoateriansa uskovaisia ravitsemaan | ja sekoittaa heille vanhurskauden juoman. | Sen tähden me häntä ylistämme |
Jumalan armon salaisuuksien jumalallisena palvelijana.
Kontakki, 4. säv.

83

Jumalansynnyttäjän, Neitsyt Marian syntymä 8.9.

Sinun syntymäsi, Jumalansynnyttä­jä Neitsyt, | toi ilosanoman koko maail­mal­le, | sillä sinusta koitti vanhurskauden Au­rin­ko, Kristus, meidän Jumalamme, | joka teh­­ty­ään tyhjäksi kirouksen tuotti siunauksen | ja poistettuaan kuoleman antoi meille ian­kaik­kisen elämän.
Tropari, 4. säv.

Sinun pyhässä syntymisessäsi, oi Puh­tain, | Joa­kim ja Anna vapautuivat lapset­tomuuden häpeästä | sekä Aadam ja Eeva kuoleman turmiosta. | Sen kunniaksi nyt sinun kansasi juh­laa viettää | ja vapauduttuaan lankeemustensa syyllisyydestä huutaa sinulle: | ”Hedelmätön syn­nyttää Jumalansynnyttäjän, | meidän elämäm­me hoivaajan.”
Kontakki, 4. säv

84

Ristin ylentäminen 14.9.

Pelasta, Herra, sinun kansasi | ja siu­naa sinun perintöäsi. | Anna kirkollesi voitto vihollisista | ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi.
Tropari, 1. säv.

Oi Kristus Jumala, | joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, | anna laupeutesi lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi. | Vahvista sen hallitus­ta suomalla sille avuksi rauhan ase, | lannistamaton voitonmerkki.
Kontakki, 4. säv

85

Johannes Teologi 26.9.

Oi apostoli, Kristuksen, Jumalan, ra­kastama, | kiiruhda pelastamaan tur­va­ton kansa. | Hän, jonka eteen sinä heit­täydyit, suosiollisesti kuulee sinua, | niin kuin hän kuuli sinua silloin, kun sinä hänen rin­taan­sa vasten nojasit. | Rukoile, oi Teologi, | et­tä hän hajottaisi pimeyden, | ja meil­le ano rauhaa ja suurta armoa.
Tropari, 2. säv.

Oi neitseellinen Johannes, | kuka kuvaisi suuret tekosi! | Sillä sinä tulvit ihmeitä ja vuodatat parannuksia | ja rukoilet sielujemme puolesta, | oi Teologi ja Kristuksen ystävä.
Kontakki, 2. säv.

86

Jumalansynnyttäjän suojelus 1.10.

Tänä päivänä me, uskova kansa, | vie­täm­me sinun tulosi valaisemina kir­kas­ta juhlaa, oi Jumalanäiti, | ja katsoen py­­hää kuvaasi | hartaasti lausumme sinulle: | ”Suojaa meitä pyhällä peitteelläsi | ja päästä meidät kaikesta pahuudesta | rukoillen Poikaasi Kris­tusta, meidän Jumalaamme, pe­lastamaan mei­dän sielumme.”
Tropari, 4. säv.

Neitsyt seisoo nyt kirkossa | ja yhdessä pyhien joukkojen kanssa | näkymättömästi rukoi­lee meidän puolestamme Jumalaa. | Enkelit ja esipaimenet kumartavat, | ja apostolit profeettain kanssa riemuitsevat, | sillä Jumalansynnyttäjä rukoilee meidän puolestamme | ikiaikaista Jumalaa.
Kontakki, 3. säv.

87

Apostoli Jaakob, Herran veli 23.10.

Herran opetuslapsena sinä, vanhurs­kas Jaakob,| otit vastaan evankeliumin, | mart­­­­tyy­rina olet järkkymätön, | Her­­­ran veljenä sinulla on rohkeus ja esipai­me­ne­­na toimit välittäjänä. | Rukoile Kris­tus­ta Jumalaa, että hän pelastaisi meidän sie­lumme.
Tropari, 4. säv.

Isän ainosyntyinen Sana ja Jumala | tuli viimeisinä aikoina luoksemme | ja osoitti sinut, jumalallinen Jaakob, | Jerusalemin ensimmäiseksi piispaksi, | paimeneksi ja opettajaksi | ja hengellisten salaisuuksien uskolliseksi taloudenhoitajaksi. | Sen tähden me kaikki kunnioitamme sinua, oi apostoli.
Kontakki, 4. säv.

88

Karjalan pyhittäjät ja valistajat 31.10.–6.11. välinen lauantai

Sinun pelastavaisen kylvösi ihmeelli­si­nä hedelminä | Karjalan maa esiin­ tuo sinulle, oi Herra, pyhittäjäisämme, jotka ovat sen valistaneet. | Heidän esirukouksiensa tähden suo kirkolle ja isänmaallemme rauha, | oi ylen armollinen ja ihmisiä rakastava.
Tropari, 8. säv.

Tänään harras puolustajamme ja Karjalan esi­rukoilija puhtain Neitsyt | on näkymättömästi kirkossa enkeljoukkojen ja pyhien kanssa. | Pyhittäjäisämme pyhien kuoroissa riemuitsevat, | sillä Kaikkeinpyhin rukoilee meidän puolestamme | iankaikkista Jumalaa.
Kontakki, 3. säv.

89

Neitsyt Marian temppeliinkäyminen 21.11.

Tämä päivä on Jumalan hyvän tahdon ju­­listus | ja ihmisten pelastuksen en­nus­tus: | Herran temppelissä julkisesti Neit­syt ilmestyy | ja kaikille Kristuksen edeltä il­moit­­taa. |
Veisatkaamme siis mekin hänelle suurella ää­nellä: | ”Iloitse, sinä, | jonka kautta Luojan huo­­len­pito toteutuu.”
Tropari, 4. säv.

Vapahtajan puhtain temppeli, | kallisarvoinen häämaja Neitsyt, | Jumalan kunnian pyhitetty aarteisto | tuodaan tänään Herran huoneeseen, | jonne hän vie mukanaan armon Juma­lan Hengessä. | Hänelle ylistystä veisaavat enkelit, | hän on taivaallinen maja.
Kontakki, 4. säv.

90

Nikolaos Ihmeidentekijä 6.12.

Uskon ohjeeksi, lempeyden esiku­vaksi | ja itsehillinnän opet­ta­jaksi asiain totuus osoitti sinut laumallesi. | Sen tähden olet sinä saavuttanut nöyryydessäsi ylhäisen aseman |
ja köyhyydessäsi rikkau­den.| Rukoile, oi isä esipaimen Nikolaos, | Kris­tusta Jumalaamme |
pelastamaan mei­dän sielum­me.
Tropari, 4. säv.

Oi pyhä, sinä olit Myrrassa | pyhän palveluksen toimittajana, | sillä täyttäen Kristuksen evankeliumin käskyt | sinä, oi pyhitetty ­isä, panit henkesi alttiiksi kansasi edestä | ja pelastit viattomat kuolemasta. | Sen tähden si­nä tulitkin pyhitetyksi | Jumalan armon salai­suuksien suurena palvelijana.
Kontakki, 3. säv.