Menu

Olet kategoriassa ‘Juhlapäivien veisuja’

90b

Trifon Petsamolainen 15.12.

Tultuasi ensimmäisenä valistajana äärimmäiseen pohjolaan | sinä, oi pyhittäjäisämme Trifon, ohjasit sen asujat elämään johtavalle tielle | uudesti synnyttäen heidät vedestä ja Pyhästä Hengestä. | Sinä istutit hengelliset lapsesi hedelmättömään erämaahan kuin etelän öljypuut | ja perustit luostarin Pyhän elämänalkuisen, yksiolennollisen ja jakamattoman Kolminaisuuden nimeen. | Sen tähden kunnioittaen sinua apostolina ja erämaakilvoittelijana me hartaasti anomme sinua: | Rukoile Jumalaa kaikkien niiden puolesta, jotka muistoasi kunnioittavat.
Tropari, 8. säv.

Suunnaten mielesi pyrkimykset kokonaan Jumalaan, | ja seuraten horjumatta koko sielustasi hänen kutsuaan. | Sinä, pyhittäjäisä, asetuit äärimmäiseen pohjolaan. | Elettyäsi siellä enkelin ja apostolin tavoin | sinä tulit monille pelastuksen tieksi. | Sen tähden Kristus kirkasti sinut ja rikastutti ihmeiden tekemisen lahjalla. | Iloitse, Kristuksen Jumalan tunnustaja, kirkkomme horjumaton perustus, pyhittäjäisämme Trifon.
Kontakki, 8. säv.

91

Kristuksen syntymä 25.12.

Kristus syntyy, kiittäkää! | Kristus tai­vaasta vastaanottakaa! | Kristus maan päällä, yletkää korkeuteen! | Veisatkoon Her­ral­le koko maa, | ja ihmiset riemuiten ylistäkööt häntä, | sillä hän on kunnioitettu!
1. kanonin 1. veisun irmossi, 1. säv.

Sinun syntymästäsi, Kristus, meidän Jumalamme, | koitti maailmalle tie­don valkeus, | sillä siitä tähtien palvelijat | täh­den kautta oppivat kumartamaan sinua, | vanhurskauden Aurinkoa, | ja tuntemaan si­­nut, Koiton, korkeudesta. | Herra, kunnia ol­koon sinulle.
Tropari, 4. säv.

Tänä päivänä Neitsyt Yliolennollisen syn­nyttää |
ja maa tarjoaa luolan lä­hes­­­tymättömälle. | Enkelit paimenten kans­sa ylistystä veisaavat. | Tietäjät tähden mu­ka­­na vaeltavat, | sillä meidän tähtemme | on syn­tynyt lapsukainen, | iankaikkinen Juma­la.
Kontakki, 3. säv.

92

Kristuksen kaste 6.1.

Jordanissa kastettaessa sinua, oi Herra, | tapahtui, että ihmiset kumarsivat Pyhää Kolminaisuutta, | sillä Isän ääni todisti si­nusta | nimittäen sinua rakkaaksi Pojaksensa |
ja Henki kyyhkysen muodossa | vah­visti sen sanan totuuden. | Kunnia olkoon si­nulle, Kristus Jumala, | joka ilmestyit ja valistit maailman.
Tropari, 1. säv.

Sinä ilmestyit tänään maailmalle, | ja sinun valosi, oi Herra, valaisi meidät, | jotka sen tuntien veisaamme sinulle: | ”Sinä, lähestymätön Valo, | tulit ja ilmestyit meille.”
Kontakki, 4. säv.

93

Kristuksen temppeliintuominen 2.2.

Iloitse, armoitettu Jumalansynnyttä­jä, Neitsyt, | sillä sinusta koitti van­hurs­­kauden Aurinko, | Kristus, meidän Juma­lam­me, | joka valaisee ne, jotka pimeydessä ovat.| Riemuitse sinäkin, hurskas vanhus, sylissäsi meidän sielujemme Vapauttaja, | joka on an­tanut meille myös ylösnousemuksen.
Tropari, 1. säv.

Oi Kristus Jumala, joka syntymiselläsi pyhitit neitseellisen kohdun, | sinä Simeonin kädet siunasit hänen ansionsa mukaan | ja meitä kii­ruhdit nyt pelastamaan. | Anna kristikansallesi rauha, oi ainoa ihmisiä rakastava.
Kontakki, 1. säv.

93b

Marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalainen 8.3.

Marttyyrisi Johannes, oi Herra, | karkeloi seppelöitynä voittajana
taivaissa | ja kansamme esikoisena pyhien kuorossa, | sillä Sinulta saamallaan innolla hän toimi oikean uskon puolesta kuolemaan asti. |
Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.
Tropari, 2. säv.

Tänään uskova kansa kunnioittaa sinua, Johannes, | Jumalan sanan opettajana, | sillä vakaa oli vaelluksesi, uskosi palava ja intosi jumalallinen, | ja tultuasi viattomana uhrina julmasti surmatuksi | sinä nyt riemuitset taivaan valtakunnan ilossa. | Sen tähden me kunnioitamme sinua marttyyrina.
Kontakki, 5. säv.

94

Neitsyt Marian ilmestys 25.3.

Tämä päivä on pelastuksemme alku | ja iankaikkisuudesta kätketyn salaisuuden ilmoitus. | Jumalan Poika tulee Neitseen pojak­si, | ja Gabriel armon ilosanoman julistaa. | Lau­sukaamme siis mekin hänen kanssaan Juma­lan­synnyttäjälle: | ”Iloitse, armoitettu,| Herra on sinun kanssasi.”
Tropari, 4. säv.

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, | voitolliselle so­tajoukkojen johtajalle | me, sinun palvelija­si, vaaroista päästyämme | kiitokseksi veisaam­me voittovirren. | Pelasta meidät kaikista vaaroista, | sillä sinulla on voima voittamaton, | et­­tä huutaisimme sinulle: | ”Iloitse, morsian, avio­­ta ­tuntematon.”
Kontakki, 8. säv.

95

Palmusunnuntai

Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylös­nousemukseen | sinä, oi Kristus Ju­ma­la, kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen. | Sen tähden mekin lapsukaisten tavoin kantaen voitonmerkkejä | huudamme sinulle, kuoleman voittajalle: | ”Hoosianna korkeuksissa, | siunattu olet sinä, joka tulet Herran nimessä!”
Tropari, 1. säv.

Oi Kristus, meidän Jumalamme, kas­teessa haudattuina kanssasi | olemme sinun ylösnousemisessasi saaneet iankaikkisen elämän.| Sen tähden me ylistystä veisaten si­nulle huudamme: | ”Hoosianna korkeuksis­sa, | siunattu olet sinä, joka tulet Herran ni­messä!”
Tropari, 4. säv.

Oi Kristus Jumala, | sinä istuen taivaissa valta­istuimella | ja aasin varsan selässä maan päällä | otit vastaan kiitoksen enkeleiltä | ja ylistyksen lapsukaisilta, | jotka huusivat sinulle: | ”Siu­nattu olet sinä, joka tulet Aadamin pelasta­maan!”
Kontakki, 6. säv.

96

Suurmarttyyri Georgios Voittaja 23.4.

Sotavankien vapauttaja, köyhien puolustaja,| sairaiden lääkitsijä, hallitsijoiden puolesta taistelija, | voittoisa suurmarttyyri Georgios, | rukoile Kristusta Jumalaa | pelastamaan meidän sielumme.
Tropari, 4. säv.

Oi Kristuksen marttyyri, | sinä uskon jalon taistelun taistelit, | paljastit vainoajiesi laittomuuden ja toit itsesi Jumalalle otolliseksi uhriksi. | Sen tähden sinä sait häneltä voitonseppeleen, |
ja esirukouksillasi annat kaikille rikkomusten anteeksiannon.
Tropari, 4. säv.

Sinusta tuli Jumalan kasvattama hurskauden kunniallinen viljelijä, | joka korjasit itsellesi hyveiden tähkiä. | Kylvettyäsi kyynelin nyt riemuiten leikkaat. | Veritodistajana kärsittyäsi otit vastaan Kristuksen, | ja nyt rukoilet, oi pyhä Georgios, kaikille syntien anteeksiantoa.
Kontakki, 4. säv.

97

Marttyyrikeisarinna Aleksandra 23.4.

Pitäen halpana ajallisen valtakunnan kunniaa | sinä, ylen autuas Aleksandra, | opit Kristusta, ainoaa meidän tähtemme ristiinnaulittua, rakastamaan. | Hänet pelottomasti tunnustaen | sait marttyyrin seppeleen. | Seisoessasi nyt taivaassa kunnian Kuninkaan valtaistuimen edessä | rukoile pelastusta sieluillemme.
Tropari, 4. säv.

98

Kristuksen taivaaseen astuminen eli helatorstai

Oi Kristus, meidän Jumalamme, | si­­nä menit kunniassa taivaaseen | an­net­­tuasi Pyhän Hengen lupauksessa ilon ope­tus­lapsillesi. | Heidän uskonsa oli vahvistanut suloinen sanoma, | että sinä olet Jumalan Poi­ka, maailman Vapahtaja.
Tropari, 4. säv.

Täytettyäsi Jumalan meitä koskevan pelastuksen | ja yhdistettyäsi maallisen taivaallisiin | sinä, oi Kristus, meidän Jumalamme, nousit kunniassa taivaaseen. | Mut­ta sinä et suinkaan eronnut meistä, | vaan olet aina kanssamme | ja lupaat niille, jotka sinua rakastavat: | ”Minä olen teidän kanssanne eikä kukaan voi olla teitä vastaan.”
Kontakki, 6. säv.