Menu

Olet kategoriassa ‘Juhlapäivien veisuja’

99

Pyhän Kolminaisuuden päivä eli helluntai

Kiitetty olet sinä, Kristus, meidän Ju­malamme, | joka teit viisaiksi kala­miehet, | kun heidän päälleen Pyhän Hengen lähetit | ja heidän kauttaan sait verkkoon koko maailman. | Kunnia olkoon sinulle, ih­mi­siä rakastava Jumala.
Tropari, 8. säv.

Kun Kaikkeinkorkein tultuaan alas sekoitti kielet, hän hajotti kansat. | Mutta kun hän jakoi tu­liset kielet, hän kutsui kaikki yhteen. | Ja niin me yksin mielin ylistämme kaikkipyhää Henkeä.
Kontakki, 8. säv.

99b

Pyhittäjä Johannes Valamolainen 5.6.

Nuoruudestasi asti sinä, pyhittäjäisämme Johannes, kuljit paastokilvoituksen kapeaa tietä. | Enkelielämään vihkiytyneenä omistauduit rukouskilvoitukseen. | Kristuksen palvelijana seurasit Häntä ristiäsi kantaen. | Hyvän kilvoituksen kilvoitelleena sinulla on uskallus Herran edessä. | Rukoile Häneltä armahdusta sieluillemme.
Tropari, 4. säv.

Uskovat, kunnioittakaamme Johannesta, | Valamon luostarin nöyrää kilvoittelijaa ja isien hengellisen tien kulkijaa, | sillä maallisten kiusausten keskellä hän vaelsi vakaana kohoten voimasta voimaan | ja teoista Jumalan näkemiseen. | Nyt hän karkeloi kirkkaana tähtenä kirkkomme taivaalla | ja me maan päällä laulamme hänelle: | Iloitse, Valamon valo, pyhittäjäisämme Johannes!
Kontakki, 8. sävelmä

100

Arseni Konevitsalainen 12.6.

Palaen jumalallista rakkautta ja tor­ju­en mielestäsi maalliset halut | si­nä, ylen autuas Arseni, seurasit Kristusta hor­ju­mat­­tomin mielin paastokilvoittelun kaitaa tietä. | Vastaanotettuasi häneltä kilvoituksesi palkkion taivaissa | muista meitä, jotka sinun pyhää muistoasi kunnioitamme ja veisaamme: | ”Kunnia ol­koon hänelle, joka an­toi sinulle voiman. | Kunnia hänelle, joka si­nut seppelöi. | Kunnia olkoon hänelle, | joka si­nun kauttasi kaikille parannusta vuodattaa.”
Tropari, 1. säv.

Valaisten sydämesi kolmihohteisen Juma­luu­den kirkkaudella | sinä, oi pyhittäjäisä, loistit hyveittesi valoa | ja jo Athos-vuorenkin valaisit
kilvoitusinnollasi. | Saatuasi sieltä lahjaksi totisen Kristus-auringon ja hänen puhtaimman Äitinsä pyhän ikonin| sinä tulit Laatokan saareen ja perustit luostarin, oi ylen autuas. | Uskolla ja rakkaudella sinun luoksesi rientäen me iloiten lausumme: | ”Iloitse, kirkas valaisin, pyhittäjä­isämme Arseni.”
Kontakki, 8. säv.

101

Johannes Kastajan syntymä 24.6.

Kristuksen tulemisen profeetta ja edel­läkävijä! | Me, jotka ra­kas­­­tam­­­me ja kun­nioitamme sinua, em­me osaa ansiosi mukaan sinua ylistää, | sillä si­nun kunniakkaassa ja jalossa syn­ty­mäs­sä­­si äiti pääsi va­paaksi he­del­mät­tö­myy­­des­tään | ja isä myk­kyydestään, | ja maai­l­malle Ju­ma­lan Pojan li­haksi tulemista saarnataan.
Tropari, 4. säv.

Hedelmätön synnyttää nyt Kristuksen edelläkävijän, | joka on kaikkien ennustuksien täyttymys, | sillä hänen päälleen, josta profeetat ovat edeltä julistaneet, | on hän kätensä Jordanissa laskenut | ja on sen vuoksi tullut Jumalan sanan profeetaksi, edelläkävijäksi ja julistajaksi.
Kontakki, 3. säv.

102

Sergei ja Herman Valamolaiset 28.6.

Oi pyhät kilvoittelijat! | Te tulitte Kris­­tuksen evankeliumille totisesti kuuliaisiksi, | sillä rakkaudesta Kristukseen| te katsoitte halvaksi maailman | ja kaiken, mitä siinä on, | ikään kuin se olisi ollut olematonta teille. | Te menitte asumaan meren saareen | ja siellä innolla taistelitte näkymättömäin vihollisten juo­nia vastaan. | Paastoten, valvoen ja läpi öiden rukouksissanne seisoen | te teitte li­hanne hengelle kuuliaiseksi. | Sen tähden te sait­tekin Kaikkivaltiaan oikeasta kädestä an­saitut kruunut. | Ja nyt seisoessanne kaik­kein pyhimmän Kolminaisuuden edessä | ru­koil­­kaa, autuaat isämme Sergei ja Herman, | var­jelusta kris­tillisen kansan rauhalle | ja meidän sieluillemme pelastusta.
Tropari, 4. säv.

Maailman elämästä lähdettyänne | te hyl­käämällä maailman seurasitte Kristusta. | Te saavuitte suurelle Laatokan järvelle, | ase­tuit­te asumaan Valamon saareen | ja elitte siellä niin kuin enkelit. | Sieltä te olette riemuiten muuttaneet taivaallisiin juhlasaleihin. | Nyt seisoessanne enkelten kanssa Valtiaan istuimen edessä | muistakaa meitä, lapsianne,| jotka te, Jumalassa viisaat, olette yhteen koonneet,| että me iloiten koko sielustamme laulaisimme: | ”Iloitkaa, Sergei ja Herman, ylen autuaat isämme.”
Kontakki, 4. säv.

103

Apostolit Pietari ja Paavali 29.6.

Te apostolien johtavilla ­is­tui­milla istujat | ja maailman opettajat, | rukoilkaa kaikkeuden Herraa, | että hän soisi maailmalle rauhan | ja sieluillemme suuren laupeutensa.
Tropari, 4. säv.

Horjumattomat saarnaajat, Jumalan julistajat,| opetuslapsistasi etevimmät sinä, Herra, olet ottanut luoksesi nauttimaan hyvyyksistäsi ja olet antanut heille levon. | Heidän työnsä ja kuolemansa| ovat olleet sinulle otollisempia kuin poltto­uhrit,| oi ainoa sydäntentuntija.
Kontakki, 2. säv.

104

Profeetta Elia 20.7.

Profeettain pylväs, | Kristuksen tule­misen toinen edelläkävijä, | enkeli lihassa, jalo Elia | lähetti ylhäältä Elisalle armon parantaa sairaita ja puhdistaa spitaalisia. | Niin niillekin, jotka häntä kunnioittavat, hän pa­ran­nusta vuodattaa.
Tropari, 4. säv.

Profeetta ja Jumalan suurten tekojen edeltänä­kijä, kunniakas Elia, | sinä olet sanallasi sadepilvet pysäyttänyt. | Rukoile puolestamme ainoaa ihmisiä rakastavaa.
Kontakki, 2. säv.

105

Herran äidinäidin, pyhän Annan, kuolonuneen nukkuminen 25.7.

Jumalassa viisas Anna, | sinä synnytit puhtaan Jumalanäidin, Elämän synnyttäjän. | Sen tähden olet nyt iloiten siirtynyt lopulliseen taivaalliseen olotilaan, | jossa riemuitsevat asuvat kunniassa. | Rukoile, oi aina autuas, | että sinua hartaasti kunnioittavat | saisivat armahduksen rikkomuksistaan.
Tropari, 4. säv.

Viettäkäämme Kristuksen isovanhempien muistoa | ja pyytäkäämme uskoen apua heiltä, | että he päästäisivät meidät kaikista ahdistuksistamme, kun me huudamme: | ”Ole kanssamme, Jumala, |sinä, joka olet katsonut hyväksi antaa heille kunnian.”
Kontakki, 2. säv.

106

Kristuksen kirkastuminen 6.8.

Oi Kristus Jumala, sinä kirkastuit vuo­rel­la | ja osoitit kunniasi opetuslapsillesi| heidän kykyjensä mukaan. | Valaiskoon Ju­malansynnyttäjän rukouksien tähden | mei­tä­kin, syntisiä, ikuinen valkeutesi. | Kunnia ol­koon sinulle, | Valkeudenantaja.
Tropari, 7. säv.

Oi Kristus Jumala, sinä kirkastuit vuorella, | ja opetuslapsesi näkivät sinun kunniasi kykynsä mukaan, | että nähdessään sinut sitten ristiinnaulittuna | ymmärtäisivät sinun kärsivän vapaasta tahdostasi ja saarnaisivat maailmalle, | että sinä olet totisesti Isän kirkkauden sä­teily.
Kontakki, 7. säv.

107

Pyhittäjä Herman Alaskalainen 9.8.

Pyhittäjäisä Herman, | pohjoisten erämaiden kilvoittelija ja koko maailman armollinen esirukoilija, | ortodoksisen uskon opettaja ja hurskauden esikuva, | Alaskan kaunistus ja Amerikan maan ilo! | Rukoile Kristusta Jumalaa, että hän pelastaisi meidän sielumme.
Tropari, 4. säv.

Oi Valamon munkki ja Jumalanäidin rakastama isä! | Sinua pelästyivät pahat henget, ja pakanallinen pimeys kauhistui, | sillä otettuasi aseeksi rukouksen miekan ja kilven sinä olit muinaisten erämaakilvoittelijoiden veroinen innossasi. | Sen tähden huudamme sinulle, oi pyhä Herman: | ”Rukoile Kristusta Jumalaa, että sielumme pelastuisivat.”
Kontakki, 8. säv.