Menu

Olet kategoriassa ‘Liturgiassa’

47

Ylistä Herraa, minun sieluni, | ja kaikki, mitä mi­nussa on, hänen pyhää nimeään. | Ylistä Herraa, minun sieluni, | älä unohda, mitä kaikkea hyvää hän on sinulle tehnyt. |

Hän on armollinen kaikille laittomuuksillesi, | hän parantaa kaikki sairautesi. | Hän lunastaa turmeluksesta elämäsi, | hän seppelöi sinut armolla ja laupeudella. | Anteeksiantava ja laupias on Herra. | Hän on kärsivällinen, ja hänen armonsa on suuri. | Ylistä Herraa, minun sieluni, | ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeään. | Ylistä Herraa, minun sieluni.

1. säv.

48

Ylistä Herraa, minun sieluni! | Koko elinaikani minä ylistän Herraa, | laulan ja soitan Jumalalleni | niin kauan kuin elän!

Älkää luottako maan mahtaviin, | älkää luottako yhteenkään ihmiseen – ei ihmisestä ole auttajaksi. | Hänen henkensä lähtee, hän tulee jälleen maaksi, | ja sinä päivänä kaikki hänen hankkeensa raukeavat. | Onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala, | onnellinen se, joka turvaa Herraan, Jumalaansa. |

Herra on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on. | Herra on iäti uskollinen. |

Herra hankkii oikeutta sorretuille, | nälkäisille hän antaa leipää. | Herra päästää vangitut kahleista, | hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetut jaloilleen. | Herra rakastaa oikeamielisiä, | hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja, | mutta jumalattomien tien hän te­kee mutkaiseksi. | Herra hallitsee ikuisesti. | Hän on sinun Ju­ma­lasi, Siion, polvesta polveen.

1. säv.

49

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Jumalan ainokainen, kuolematon Poika ja Sana, | joka meidän pelastuksemme täh­­den olet tahtonut lihaksi tulla | pyhästä Juma­lan­synnyttäjästä, ainaisesta Neitseestä Mariasta, |
muuttumatta ihmiseksi tullut, | myös ris­tiin naulittu | ja kuolemallasi kuoleman rikki pol­kenut, |yksi Pyhästä Kolminaisuudesta | ja Isän ja Pyhän Hengen kanssa kunnioitettava Kristus Jumala, pelasta meidät.

50

Autuudenlauseet

Herra, muista meitä | valtakunnassasi.| Au­tu­ai­ta ovat hengessään köyhät, | sillä hei­dän on taivasten valtakunta.
Autuaita mur­heelliset: | he saavat lohdutuk­­sen.| Autuaita kärsivälliset: | he perivät maan.
Autuaita ne, joilla on van­hurskauden nälkä ja jano: | hei­dät ravitaan. | Au­tuaita ne, jotka toisia ar­mahtavat: | heidät ar­mahdetaan.
Autuaita puhdassydämiset: | he saavat näh­dä Jumalan. | Autuaita rauhantekijät: | he saa­vat Jumalan lapsen nimen.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuok­si vainotaan: | heidän on taivasten valta­kunta. | Autuaita olet­te te, kun teitä minun täh­te­ni herjataan ja vainotaan | ja kun teistä valheel­lisesti puhutaan kaikkea pahaa.
Iloitkaa ja riemuitkaa, | sillä palk­ka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.

51

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaam­me Kristuksen eteen.
Sunnuntaina:
Pelasta, kuolleista ylösnoussut Jumalan Poika, meidät, jotka sinulle veisaamme: ”Halleluja.”
Jumalansynnyttäjän päivinä:
Pelasta Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, Jumalan Poika, meidät, jotka sinulle veisaamme: ”Halleluja.”
Pyhien ihmisten päivinä:
Pelasta, pyhissä ihmeellinen Jumalan Poika, meidät, jotka sinulle veisaamme: ”Halleluja.”

52

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä. | Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda mei­tä. | Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuole­maton, armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Pyhä Kuolematon, armahda meitä. | Pyhä Jumala, py­hä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda mei­tä.

53

Kerubiveisu

Nyt me salaisesti kuvaamme kerubeja ja eläväksitekevälle Kolminaisuudelle pyhintä virttä veisaamme. Heittäkäämme pois siis kaikki maalliset huolet. Aamen.
Ottaaksemme vastaan kaikkeuden Ku­ninkaan, jota näkymättömästi seuraavat enke­lein joukot. Halleluja, halleluja, halleluja.

53b

Kerubiveisu Simonin luostarin sävelmällä

Nyt me salaisesti kuvaamme, | salaisesti ku­vaam­­me | kerubeja. | Nyt me kuvaamme, | sa­laisesti kuvaamme | kerubeja, kerubeja.
Ja eläväksi tekevälle Kolminaisuudelle | py­­hintä virttä, | virttä veisaamme, | eläväksi te­ke­välle Kolminaisuudelle | pyhintä virttä, | virttä veisaamme, veisaamme.
Heittäkäämme pois siis kaikki huolet, | maal­liset huolet | heittäkäämme pois, | heittä­käämme pois siis kaikki | maalliset huolet, | heit­täkäämme pois maalliset huolet. Aamen.
Ottaaksemme vastaan kaikkeuden Ku­ninkaan, | ottaaksemme vastaan | kaikkeuden Kuninkaan, | jota näkymättömästi seuraavat, |
seuraavat enkelein joukot, enkelein joukot. | Halleluja, halleluja, halleluja.

54

Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, | yksi­olen­nollista ja jakaantumatonta Kolmi­nai­suutta.

55

Uskontunnustus

Uskon | yhteen Jumalaan, kaikkivalti­aaseen Isään, | taivaan ja maan, kai­ken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.
Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, | joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, | valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, | synty­nyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, | joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, | tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, | ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, | nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, | astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puo­­lella | ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.
Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, | jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. | Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, | odotan kuolleiden ylösnousemusta, | ja tulevan maailman elämää. Aamen.