Menu

Olet kategoriassa ‘Liturgiassa’

56

Eukaristia

Rauhan laupeutta, kiitosuhria.

Myös sinun henkesi kanssa.

Ylennämme Herran puoleen.

Kohtuullista ja oikeata on | kumartaa Isää ja Poi­­kaa ja Pyhää Henkeä, | yksiolennollista ja ja­kaantumatonta Kolminaisuutta.
(Tai: Se on kohtuullista ja oikein.)

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, | täynnä on taivas ja maa sinun kunniaasi. | Hoosianna korkeuksissa. | Siunattu olkoon hän, joka tulee Her­ran nimeen. | Hoosianna korkeuksissa.

Sinulle veisaamme, sinua ylistämme, | sinua kii­tämme, Herra, | ja rukoilemme sinua, meidän Ju­malamme.

57

Totisesti on kohtuullista | ylistää autuaaksi sinua, Jumalansynnyttäjä, | aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti. | Me ylistämme sinua, joka olet ke­ru­be­ja kunnioitettavampi | ja serafeja ver­rat­to­mas­ti jalompi, | sinua, puhdas Neit­syt, Sa­nan synnyttäjä,| sinua, totinen Juma­lansyn­nyttäjä.
8. säv.

58

Isä meidän, joka olet taivaissa. | Pyhitetty olkoon sinun nimesi. | Tulkoon sinun valtakuntasi. | Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. | Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. | Ja anna meille anteeksi velkamme, | niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. | Äläkä saata meitä kiusaukseen | vaan päästä meidät pahasta.

59

Ainoa on pyhä, | ainoa Herra, | Jeesus Kristus, | Isän Jumalan kunniaksi. Aamen.
Sunnuntaisin: Ylistäkää Herraa taivaista, | ylistäkää häntä korkeuksissa. | Halleluja, halleluja, halleluja.

60

Minä tahdon aina ylistää Herraa, | lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta.
Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. | Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat.
Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa, | kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään!
Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. | Hän vapautti minut kaikesta pelosta.
Ne, jotka katsovat häneen, sä­teilevät iloa,| heidän kasvonsa eivät punastu hä­peäs­tä.
Minä olin avuton ja huusin apua. | Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikes­ta hädästä.
Herran enke­li on asettunut vartioon. | Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät.
Maistakaa, kat­sokaa Herran hyvyyttä!| Onnellinen se, joka turvaa häneen.
Pelätkää Herraa, te hänen py­hänsä! | Mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät.
Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää, | mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin.
Tulkaa, lap­set, ja kuulkaa minua! | Minä opetan teille, mitä on Herran pelko.
Jos odotat elämältä hyvää ja toivot pitkää ikää,| niin varo kieltäsi, älä päästä huulillesi petoksen sanaa.
Karta pahaa ja tee hyvää, | pyri sopuun, rakenna rauhaa!
Herran sil­mät katsovat vanhurskaita, | hänen kor­van­sa kuulevat heidän avunhuutonsa.
Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan, | heidän muistonsakin hän hävittää maan päältä.
Kun vanhurskaat huutavat apua, | Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä.
Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, | hän pe­lastaa ne, joilla on murtunut mieli.
Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, | mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa.
Herra häntä varjelee, | ei yksikään hänen luunsa murru.
Jumalattoman tuhoaa hänen oma pahuutensa, | tuomion saavat vanhurskaan vihamiehet.
Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. | Hän lunastaa heidät vapaiksi.

61

Uskon, Herra, ja tunnustan, että sinä olet totisesti Kristus, elävän Jumalan Poika, tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen ensimmäinen.
Vielä uskon, että tämä on sinun puhtain ruu­mii­si ja tämä on sinun kallis veresi. Sen tähden rukoilen sinua: armahda minua, anna anteek­si syntini, jotka olen tahtoen sekä tahto­mat­tani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja tietämättäni, ja tee minut kelvolliseksi nuhteettomasti osallistumaan sinun puhtaimmista salaisuuksistasi syntieni anteeksi saamiseksi ja iankaikkiseksi elä­mäk­si.
Sinun salaiseen ehtoolliseesi osalliseksi tee minut nyt, Jumalan Poika, sillä minä en ilmoita salaisuutta vihollisillesi enkä suutele sinua kuten Juudas, vaan niin kuin ryöväri tunnustan sinut: Muista minua, Herra, sinun valtakunnassasi.
Herra, älköön pyhien salaisuuksiesi osal­lisuus tulko minulle syytteeksi älköönkä tuo­mioksi vaan sielun ja ruumiin parannukseksi. Aamen.

62

Siunattu on hän, joka tulee Herran ni­messä. | Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille.

63

Ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, | juokaa kuolemattomasta lähteestä.

Halleluja, halleluja, halleluja.

64

Me näimme todellisen valkeuden, | otim­me vastaan taivaallisen Hengen, | löy­­s­­im­me todellisen uskon, | kumarramme ja­kaantumatonta Kolminaisuutta, | sillä hän on meidät pelastanut.

65

Täyttyköön suumme sinun kiittä­mi­­­ses­­­tä­si, Herra, | että veisuilla ylis­täi­sim­­me sinun kunniaasi, | kun olet teh­nyt mei­­­dät otollisiksi tulemaan | sinun py­hien, ju­ma­­lal­­li­­sien, kuolemattomien | ja eläväk­si­ teke­vien salaisuuksiesi osallisuuteen. | Säi­ly­tä meidät sinun pyhyydessäsi, | että koko päi­vän oppisimme sinun totuuttasi. | Halleluja, hal­leluja, halleluja.