Menu

Olet kategoriassa ‘Pyhissä toimituksissa’

142

Minä vuodatan rukoukseni Herralle ja hänelle myös murheeni ilmoitan,| sillä sieluni on tullut täyteen kaikkea pahuutta | ja henkeni on lähestynyt tuonelaa. | Minä ru­koilen kuin Joona: ”Johdata minut, oi Jumala, pois turmiosta.”

143

Saata, oi Kristus, | sinun palvelijaisi sielut lepoon | pyhien joukkoon,| mis­sä ei ole kipua, ei surua | eikä huokauksia |
vaan on loppumaton elämä.
Erityinen säv.

144

Sinä itse, joka olet tehnyt ja luo­nut ihmisen, olet ainoa kuolematon, | mutta me kuolevaiset olemme maasta luo­dut | ja siihen samaan maahan me jälleen me­nemme. | Sillä niin olet sinä, minun Luojani, käskenyt, | kun olet sanonut minulle:| ”Maa si­nä olet ja maahan olet jälleen menevä.” | Ja sinne me kaikki ihmiset menemme | muuttaen hautaitkumme veisuksi: | ”Halleluja, halleluja, halleluja.”
8. stikiirasäv.

145

Saata, oi Vapahtaja, sinun palvelijaisi sielut lepoon | edesmenneitten van­hurskasten henkien kanssa | ja kätke hei­dät autuaalliseen elämään sinun tykönäsi, oi ih­­misiä rakastava. | Sinun lepoosi, oi Herra, | jos­sa kaikki sinun pyhäsi lepäävät, | saata myös sinun palvelijaisi sielut, sillä sinä olet ai­noa, joka ihmisiä rakastat.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hen­gelle. | Sinä olet Jumala, joka menit alas tuonelaan ja päästit vangitut irti kahleista. | Si­nä itse, oi Vapahtaja, saata lepoon sinun pal­velijaisi sielut.
Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Oi ainoa puhdas, viaton Neitsyt, jo­ka neitseellisesti Jumalan synnytit, | rukoile pelastusta nukkuneiden sieluille.

146

Ollos iäti muistettu.
tai Olkaa iäti muistetut.