Menu

Olet kategoriassa ‘Rukoushetkissä’

13

Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille. | Siunattu on hän, joka tulee Herran ni­messä.

14

Sinun puhtaalle kuvallesi me ku­mar­ramme, oi Hyvä, | ja rukoilemme syn­te­jämme anteeksi, oi Kristus Jumala, | sil­lä pelastaaksesi sinun luotusi vihollisen orjuu­desta| sinä tahdoit lihassa astua ristille. | Kiittäen me siis huudamme sinulle: | ”Ilolla täy­tit sinä kaikki, meidän Vapahtajamme, | sinä, jo­ka tulit maailmaa pelastamaan.”

2. säv.

15

Me syntiset ja uupuneet | hartaasti rien­täkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo| ja katuen langetkaamme hänen eteensä | huutaen sydämemme pohjasta: | ”Auta, oi Valtiatar, ja armahda meitä. | Älä vii­vy. | Me muutoin hukumme syntiemme pal­jou­den tähden. | Älä käännytä palvelijoitasi tyh­jin käsin luotasi, | sillä sinä olet ainoa toivomme.”
4. säv.

16

Kunnia olkoon sinulle, meidän Juma­lamme, | kunnia sinulle.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle | nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Armollinen, | päästä sinun palvelijasi vaa­roista, | sillä me hartaasti käännymme sinun puoleesi, | oi armollinen kaikkien Vapahtaja, Val­tias, Herra Jeesus.
Jumalanäiti, | pelasta sinun palvelijasi vaaroista, | sillä sinun puoleesi Jumalan jälkeen me kaikki käännymme, | oi kukistumaton muuri ja puolustaja.
Katso, kaikkien ylistämä Jumalansynnyttäjä, laupeudella minun ruumiini suuren heikkouden puoleen ja paranna sieluni vaivat.

17

Armahda meitä, Herra, armahda meitä, | sillä emme taida itseämme millään puolustaa, | vaan tämän rukouksen sinulle, val­tiaalle Herralle, me syntiset kannamme:| Ar­mahda meitä!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Herra, armahda meitä, | sillä si­nuun me turvaamme. | Älä vihastu kovasti meihin | älä­­kä muista meidän rikoksiamme | vaan kat­so nyt laupiaasti puoleemme | ja päästä mei­dät vihollisistamme, | sillä sinä olet meidän Jumalamme, | ja me olemme sinun kansaasi. | Kaikki olemme sinun kättesi tekoja, | ja sinun nimeäsi me avuksi huudamme.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Armon ovet avaa meille, siunattu Juma­lansynnyttäjä, | ettemme toivoessamme si­nuun hukkuisi | vaan pääsisimme sinun kaut­tasi hädästä, | sillä sinä olet kristikunnan pelastus.
6. säv.

18

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi | ja serafeja verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas Neit­syt, Sanan synnyttäjä, | sinua, totinen Jumalan­synnyttäjä!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armah­da. Siunaa.

19

Kiitosrukoushetkessä

Sinä, oi Herra, | hyvyytesi suuret teot ilmaisit meissä, | ja siitä kiitollisina me, ansiottomat palvelijasi, | kunnioittaen sinua ylistämme, siunaamme ja sinulle kiitosta kannamme. | Veisaten ja ylistäen laupeuttasi | me nöyrän palvelijan rakkaudella sinulle huudamme: | ”Hyväntekijä Vapahtajamme, kunnia olkoon sinulle.”
4. säv.

20

Työhön ryhdyttäessä

Oi Jumala, kaiken Luoja ja Rakentaja, | kiiruhda antamaan siunauksellasi me­nes­tys kättemme teoille, | jotka olemme si­nun kunniaksesi alulle panneet. | Saata ne voimallasi pikaiseen päätökseen | ja pääs­tä meidät kaikesta pahasta, | sinä ainoa Kaik­kivaltias ja ihmisiä rakastava.
2. säv.

21

Sairaan puolesta

Kristus, ainoa joutuisa auttaja, | suo korkeudesta huolenpitosi kärsiväl­le pal­velijallesi, | päästä hänet sairauksis­ta | ja vai­keis­ta vaivoista | ylistämään ja lak­kaa­mat­ta
kiittämään sinua | ja salli hänen nousta sai­rasvuoteestaan Jumalansynnyttäjän esi­ru­kouk­sien tähden, | oi ainoa ihmisiä rakas­ta­va.
4. säv.