Menu

Olet kategoriassa ‘Rukoushetkissä’

13

Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille. | Siunattu on hän, joka tulee Herran ni­meen. (tai: …joka tulee Herran nimessä.)

14

Sinun puhtaalle kuvallesi me ku­mar­ramme, oi Hyvä, | ja rukoilemme syn­te­jämme anteeksi, oi Kristus Jumala, | sil­lä pelastaaksesi sinun luotusi vihollisen orjuu­desta| sinä tahdoit lihassa astua ristille. | Kiittäen me siis huudamme sinulle: | ”Ilolla täy­tit sinä kaikki, meidän Vapahtajamme, | sinä, jo­ka tulit maailmaa pelastamaan.”

2. säv.

15

Me syntiset ja uupuneet | hartaasti rien­täkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo| ja katuen langetkaamme hänen eteensä | huutaen sydämemme pohjasta: | ”Auta, oi Valtiatar, ja armahda meitä. | Älä vii­vy. | Me muutoin hukumme syntiemme pal­jou­den tähden. | Älä käännytä palvelijoitasi tyh­jin käsin luotasi, | sillä sinä olet ainoa toivomme.”
4. säv.

16

Kunnia olkoon sinulle, meidän Juma­lamme, | kunnia sinulle.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle | nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Armollinen, | päästä sinun palvelijasi vaa­roista, | sillä me hartaasti käännymme sinun puoleesi, | oi armollinen kaikkien Vapahtaja, Val­tias, Herra Jeesus.
Jumalanäiti, | pelasta sinun palvelijasi vaaroista, | sillä sinun puoleesi Jumalan jälkeen me kaikki käännymme, | oi kukistumaton muuri ja puolustaja.
Katso, kaikkien ylistämä Jumalansynnyttäjä, laupeudella minun ruumiini suuren heikkouden puoleen ja paranna sieluni vaivat.

17

Armahda meitä, Herra, armahda meitä, | sillä emme taida itseämme millään puolustaa, | vaan tämän rukouksen sinulle, val­tiaalle Herralle, me syntiset kannamme:| Ar­mahda meitä!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. | Herra, armahda meitä, | sillä si­nuun me turvaamme. | Älä vihastu kovasti meihin | älä­­kä muista meidän rikoksiamme | vaan kat­so nyt laupiaasti puoleemme | ja päästä mei­dät vihollisistamme, | sillä sinä olet meidän Jumalamme, | ja me olemme sinun kansaasi. | Kaikki olemme sinun kättesi tekoja, | ja sinun nimeäsi me avuksi huudamme.

Nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. | Armon ovet avaa meille, siunattu Juma­lansynnyttäjä, | ettemme toivoessamme si­nuun hukkuisi | vaan pääsisimme sinun kaut­tasi hädästä, | sillä sinä olet kristikunnan pelastus.
6. säv.

18

Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi | ja serafeja verrattomasti jalompi, | sinua, puhdas Neit­syt, Sanan synnyttäjä, | sinua, totinen Jumalan­synnyttäjä!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhäl­le Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armah­da. Siunaa.

19

Kiitosrukoushetkessä

Sinä, oi Herra, | hyvyytesi suuret teot ilmaisit meissä, | ja siitä kiitollisina me, ansiottomat palvelijasi, | kunnioittaen sinua ylistämme, siunaamme ja sinulle kiitosta kannamme. | Veisaten ja ylistäen laupeuttasi | me nöyrän palvelijan rakkaudella sinulle huudamme: | ”Hyväntekijä Vapahtajamme, kunnia olkoon sinulle.”
4. säv.

20

Työhön ryhdyttäessä

Oi Jumala, kaiken Luoja ja Rakentaja, | kiiruhda antamaan siunauksellasi me­nes­tys kättemme teoille, | jotka olemme si­nun kunniaksesi alulle panneet. | Saata ne voimallasi pikaiseen päätökseen | ja pääs­tä meidät kaikesta pahasta, | sinä ainoa Kaik­kivaltias ja ihmisiä rakastava.
Tropari, 2. säv.

Viipymätön puolustaja ja väkevä auttaja, | saavu voimasi armolahjoilla luoksemme | sekä vahvista siunauksellasi ja toteuta palvelijaisi aikoma
hyvä työ, | sillä sinä, voimallinen Jumala, voit kaiken, mitä ikinä tahdot.
Kontakki, 6. säv.

Rukous
Herra Jeesus Kristus, iankaikkien Isän ainoa Poika! Sinä olet sanonut puhtaimmalla suullasi: Ilman minua te ette saa aikaan mitään (Joh. 15:5).
Herra, minun Herrani, uskoen minä kätken sieluuni ja sydämeeni sanasi ja nöyrästi rukoilen sinua: Auta minua, syntistä, työssä, jota nyt aloitan, että tekisin sen sinun kauttasi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

21

Sairaan puolesta

Kristus, ainoa joutuisa auttaja, | suo korkeudesta huolenpitosi kärsiväl­le pal­velijallesi, | päästä hänet sairauksis­ta | ja vai­keis­ta vaivoista | ylistämään ja lak­kaa­mat­ta
kiittämään sinua | ja salli hänen nousta sai­rasvuoteestaan Jumalansynnyttäjän esi­ru­kouk­sien tähden, | oi ainoa ihmisiä rakas­ta­va.
4. säv.

22

Matkalle lähtevien puolesta

Oi Kristus, sinä, tie ja totuus, | lähetä nyt Jumalansynnyttäjän rukouksien tähden palvelijoillesi kuten muinoin Tobiaalle matkatoveriksi enkelisi, | että hän sinun kunniaksesi varjelisi heidät terveinä | suojellen kaikkinaisesta vahingosta ja pahasta, | oi ainoa ihmisiä rakastava.
Tropari, 2. säv.

Oi Vapahtaja, joka Luukkaan ja Kleopaan kanssa Emmaukseen kuljit, | saavu nytkin palvelijaisi seuraksi heidän matkalle hankkiutuessaan | ja päästä heidät kaikista vaaroista, | sillä sinä voit kaiken mitä ikinä tahdot, oi ihmisiä rakastava.
Kontakki, 2. säv.

Rukous
Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme. Sinä olet todellinen ja elävä tie. Sinä matkustit Joosefin sekä Äitisi, puhtaimman Neitseen, kanssa Egyptiin. Sinä kuljit Luukkaan ja Kleopaan kanssa Emmaukseen. Nöyrästi rukoilemme sinua, kaikkein pyhin Herra: Matkusta armostasi näidenkin palvelijaisi kanssa. Lähetä heille, kuten palvelijallesi Tobiaalle, heidän suojelijakseen ja ohjaajakseen enkeli. Suo enkelisi varjella heitä ja päästää heidät näkyvien sekä näkymättömien vihollisten kavalista pauloista ja ohjata heidät sinun käskyjesi täyttämiseen, johdattaa heitä rauhassa, hyvinvoivina ja terveinä sekä saattaa heidät takaisin kotiin vahingoittumattomina ja levollisina. Auta heitä onnellisesti ja sinun kunniaksesi toteuttamaan hyvät matka-aikeensa, joilla he tahtovat palvella sinua, sillä sinun on valta armahtaa ja pelastaa meidät ja sinulle sekä iankaikkiselle Isällesi ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi me kunniaa kannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.