Menu
Liturgiassa

50

Autuudenlauseet

Herra, muista meitä | valtakunnassasi.| Au­tu­ai­ta ovat hengessään köyhät, | sillä hei­dän on taivasten valtakunta.
Autuaita mur­heelliset: | he saavat lohdutuk­­sen.| Autuaita kärsivälliset: | he perivät maan.
Autuaita ne, joilla on van­hurskauden nälkä ja jano: | hei­dät ravitaan. | Au­tuaita ne, jotka toisia ar­mahtavat: | heidät ar­mahdetaan.
Autuaita puhdassydämiset: | he saavat näh­dä Jumalan. | Autuaita rauhantekijät: | he saa­vat Jumalan lapsen nimen.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuok­si vainotaan: | heidän on taivasten valta­kunta. | Autuaita olet­te te, kun teitä minun täh­te­ni herjataan ja vainotaan | ja kun teistä valheel­lisesti puhutaan kaikkea pahaa.
Iloitkaa ja riemuitkaa, | sillä palk­ka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.