Menu
Liturgiassa

61

Uskon, Herra, ja tunnustan, että sinä olet totisesti Kristus, elävän Jumalan Poika, tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen ensimmäinen.
Vielä uskon, että tämä on sinun puhtain ruu­mii­si ja tämä on sinun kallis veresi. Sen tähden rukoilen sinua: armahda minua, anna anteek­si syntini, jotka olen tahtoen sekä tahto­mat­tani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja tietämättäni, ja tee minut kelvolliseksi nuhteettomasti osallistumaan sinun puhtaimmista salaisuuksistasi syntieni anteeksi saamiseksi ja iankaikkiseksi elä­mäk­si.
Sinun salaiseen ehtoolliseesi osalliseksi tee minut nyt, Jumalan Poika, sillä minä en ilmoita salaisuutta vihollisillesi enkä suutele sinua kuten Juudas, vaan niin kuin ryöväri tunnustan sinut: Muista minua, Herra, sinun valtakunnassasi.
Herra, älköön pyhien salaisuuksiesi osal­lisuus tulko minulle syytteeksi älköönkä tuo­mioksi vaan sielun ja ruumiin parannukseksi. Aamen.